Baksay Zoltán
Baksay Zoltán

2021. október 17. Vasárnap

Baksay Zoltán

történész

Születési adatok

1929. december 18.

Budapest

Halálozási adatok

1999. február 17.

Budapest


Család

Nevelőapja: Baksay Ferenc matróz, gyári munkás, anyja Hartmann Mária takarítónő. F: Majczán Szidónia gyári munkás. Fia: Baksay Zoltán (1955), leánya: Baksay Zsuzsanna (1954). Törvénytelen gyermek volt, miután anyja férjhez ment Baksay Ferenchez, aki adoptálta.

Iskola

Lakatos szakmunkásvizsgát (1948), majd szakérettségi vizsgát tett (1949), az ELTE BTK-n történelem–politikai gazdaságtan szakon tanult, történelem szakos tanári okl. szerzett (1953), doktorált (1967); a történelemtudományok kandidátusa (1966), doktora (1988).

Életút

Az MTA Történettudományi Intézet Középkori Magyar Osztály, majd a Legújabbkori Magyar Történeti Osztály tud. segédmunkatársa (1953–1958), az MTA Központi Hivatala Személyzeti Osztályának, ill. Főosztályának főelőadója (1958–1964), főosztályvezető- helyettese (1964–1987), főosztályvezetője (1987–1989). Az MLEE-n a tudományos szocializmus előadója (1965–1969). Tud. pályafutásának kezdetén a Rákóczi-korszakkal fogl., feldolgozta Czelder Orbán, Rákóczi egyik brigadérosának életét. Később érdeklődése a két vh. közötti korszak munkásmozgalom-története felé fordult, elsősorban a Csepel Vas- és Fémművek története, a csepeli gyár munkásviszonyainak feltárása, ill. a magyar gyáripari munkanélküliség történetének vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket.

Elismertség

Az MTA Ifjúsági Bizottságának titkára (1970–1981).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1968; arany, 1976), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

Szerkesztés

Tudománypolitikai írásai a Magyar Tudományban jelentek meg (1973–1978).

Főbb művei

F. m.: Czelder Orbán, a Rákóczi-szabadságharc brigadérosa. (Századok, 1957)
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a csepeli munkásság. (Studia Historica, 1959)
Adatok a Csepeli Vas- és Fémművek munkásainak bérviszonyaihoz. 1931–1943. (Történelmi Szemle, 1961)
Csepel története. (Bp., 1965)
A csepeli munkások harca a kenyérért és a szabadságért. 1892–1945. Kand. értek. (Bp., 1966)
A csepeli munkások harca Magyarország függetlenségéért és szabadságáért. (Századok, 1968)
A Csepel Művek munkásmozgalom-történetének áttekintése. Tankönyv. (Bp., 1968)
A gyáripari munkanélküliség történetéhez Magyarországon. (Századok, 1978)
A munkanélküliség esetére szóló kötelező biztosítás és a munkanélküli-segély az ellenforradalmi Magyarországon. (Századok, 1983)
A munkaerő-helyzet alakulása és a munkanélküliség felszámolása Magyarországon. 1945–1949. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat. 99. Bp., 1983)
A gyáripari munkanélküliség története Magyarországon. 1891–1949. Doktori értek. (Bp., 1987)
A munkanélküliség felszámolására irányuló hatósági elképzelések és intézkedések az ellenforradalmi Magyarországon. (Századok, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013