Balanyi Béla
Balanyi Béla

2021. október 28. Csütörtök

Balanyi Béla

levéltáros, szobrász

Születési adatok

1911. február 1.

Kecskemét

Halálozási adatok

2002. április 28.

Nagykőrös


Család

Sz: Balanyi Gergely, Dobos Mária. F: Török Terézia.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1942).

Életút

Nagykőrösön közigazgatási gyakornok, közművelődési előadó (1942–1945), Nagykőrösön levéltárnok, ún. kihágási és községi bíró (1945–1949), a Kecskeméti Állami Levéltár levéltárosa (1950–1953), a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatója (1953–1973), egyúttal a nagykőrösi Arany János Múzeum igazgatója is (1950–1972). Nagykőrös város történetével, régészeti emlékeivel fogl. Jelentős tevékenységet fejtett ki a Nagykőrösi Levéltár iratainak megmentése érdekében: kezdeményezte a Kecskeméti Levéltárba történő áthelyezésüket, külön gyűjteményes kezelésüket. Régészeti terepbejárásai során kőkori, bronzkori, szarmata, népvándorláskori, ill. Árpád-kori faluhelyeket fedezett fel. Szobrászként domborműveket, portrékat készített, alkotásai köztérre kerültek, ill. kiállításon mutatta be őket. Harminchárom éven át vezetett, négy kötetes naplója kéziratban maradt.

Elismerés

Pro Urbe Nagykőrös (1975, 1987, 1995).

Főbb művei

F. m.: Két falu volt-e Nagykőrös? (Nagykőrösi Híradó, 1959)
Fejezetek Kecskemét város levéltárának történetéből. (Levéltári Híradó, 196o)
Adatok Lászlófalva történetéhez. (Népkutatás, 1964/65)
Szarmata falu Kocséron. (Nagykőrösi Híradó, 1979)
A három város és II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. (Fejezetek Pest megye történetéből, 1979)
Nagykőrös késő középkori erődítései. (Falvak és mezővárosok az Alföldön. Nagykőrös, 1986)
Tiszabögi Kincsemparton végzett régészeti feltárások. (Kécskei Kalendárium, 1990)
A nagykőrösi szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés múltja. (Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Nagykőrös, 1994)
Új nagykőrösi Athenas. I. A nagykőrösi temetőkben nyugvó híres emberek. Rácz Lajossal, Ványi Jenővel. (Nagykőrös, 1994)
Ásatási napló. A középkori Bög község templomai. (Népfőiskolai füzetek. Lakitelek, 1998)
Tiszakécske története 1849-ig. (Tiszakécske, 2001)
szerk.: Kecskemét város feudáliskori iratainak repertóriuma és raktárjegyzékei. (Kecskemét, 1962)
Bács-Kiskun Megyei Levéltár – volt Kecskeméti Állami Levéltár – fondjainak jegyzéke. Összeáll. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Nagykőrösi ki kicsoda? Szerk. Varga István. (Nagykőrös, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013