Balás Árpád
Balás Árpád

2021. október 26. Kedd

Balás Árpád, sipeki

erdőmérnök, mezőgazdasági szakíró, muzeológus

Születési adatok

1840. szeptember 1.

Oravicabánya, Krassó-Szörény vármegye

Halálozási adatok

1905. május 3.

Budapest


Család

Apja az Osztrák–Magyar Államvasúttársaság nyugdíjas „vezérfelügyelője” volt.

Iskola

Középiskoláit Pécsett Aradon és Nagyváradon végezte. A bécsi műegyetemen (1858–1859), a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézetben tanult (1859–1861), a selmecbányai erdészeti akadémián erdőmérnöki okl. szerzett (1862).

Életút

A zselizi (Bars vm.) gyakornoka (1863–1864), a dettai (Temes vm.) uradalom gazdasági segédtisztje (1864–1865), a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézet tanársegéde (1865–1868), a Keszthelyi Felsőbb Gazdasági Tanintézetben a növénytermesztés r. tanára (1868–1884) és az intézet igazgatója (1874–1884), majd kir. tanácsosi rangban a Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet igazgatója (1884–1897). A bp.-i Mezőgazdasági Múzeum egyik megszervezője, alapító igazgatója (1897–1905). Kir. tanácsos (1884-től). Irányítása alatt rendezték meg a millenniumi ünnepségek helyszínén, a kiállítás történelmi főcsoportjának épületegyüttesében a korabeli mezőgazdaság állapotát bemutató nagyszabású kiállítást (1897. szept.). A kiállítás bezárása után kezdeményezte a gyűjteményből a Mezőgazdasági Múzeum megalakítását. A múzeum alapító igazgatójaként feladatává tette új termelési és termesztési eljárások, ill. az aktuális agrárpolitikai elképzelések bemutatását, az új állandó épület átadásáig valamennyi kiállítás rendezője és szerkesztője. Kutatóként elsősorban a belterjes növénytermesztéssel fogl., vezető szerepet játszott az új agrárszakoktatási rendszer kidolgozásában.

Emlékezet

Emlékét Mosonmagyaróvárott utca őrzi.

Főbb művei

F. m.: Magyarországi fontosabb vadontermő és meghonosodott fák és cserjék rendszeres leírása. (Selmecz, 1870)
Útmutatás a kezdő-gazda gyakorlati kiképzésére. (Keszthely, 1870)
Rétmívelés és legelőkezelés alapvonalai. (Bp., 1876)
Általános és különleges mezőgazdasági növénytermesztés alapvonalai gyakorló és tanuló gazdák használatára. 1–2. (Bp., 1876
2. jav. átd. kiad. Magyar-Óvár, 1888–1889)
A bellyei uradalom. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által kiadott „Albrecht főherczeg ő fensége bellyei uradalmának leírása” c. munkájának ismertetése. (Magyar-Óvár, 1883), Észrevételek gazdasági tanintézeteink ügyében. (Magyar-Óvár, 1890), Különleges mezőgazdasági növénytermelés. (Mezőgazdasági Szemle, 1890)
Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei. 1896. Szerk. (Magyar-Óvár, 1897)
Kurzer Abriss der Geschichte der ungarischen Landwirtschaft. (Bp., 1897).

Irodalom

Irod.: B. Á. (Gazdasági Lapok, 1905)
Fehér György: A keszthelyi agrárfelsőoktatás. (Georgikon. 2000. Szerk. Fülöp Éva. Keszthely, 1996)
Pintér János: A múzeum kiállításai az alapítástól napjainkig. (90 éves a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Szerk. Szabó Loránd. Bp., 1986)
A 100 éves Mezőgazdasági Múzeum. (Bp., 1996)
Fehér György: B. Á. (Magyar Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013