Balás Géza
Balás Géza

2021. október 24. Vasárnap

Balás Géza, sipeki

kertészmérnök, biológus, zoológus

Születési adatok

1914. február 11.

Szatmárnémeti

Halálozási adatok

1987. január 31.

Budapest


Iskola

A Kertészeti Tanintézetben (1936), a Kertészeti Akadémián (1944) és a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán is végzett (1946), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Kertészeti Tanintézet, ill. a Kertészeti Egyetem tanársegéde, adjunktusa (1936–1944), főisk. docense (1944–1949), r. tanára (1949–1954), egy. tanára (1954–1961) és az Állati Kártevők Tanszék alapító vezetője (1949–1961), a Kertészeti Kutató Intézet tud. munkatársa (1961–1970). Mezőgazdasági és kertészeti állattannal, elsősorban rovartannal fogl., alapvetően új megállapításokat tett a levélatkák, a pajzstetvek és a különféle gubacsokozó kártevők vizsgálata terén. 1936-ban kezdte el tanulmányozni a Kárpát-medence gubacsait, elsőként végzett cecidológiai kutatásokat; több mint tízezer gubacsot gyűjtött össze és rendszerezett. Gubacsgyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Állattárába került (1959), s Európa második legnagyobb gyűjteményévé vált. Monográfiát írt a kertészeti növények állati kártevőiről.

Emlékezet

A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) emlékére 2007-ben Balás Géza-emlékérmet alapított (első kitüntetettje: Jenser Gábor).

Főbb művei

F. m.: A magyar kertek gubacsfaunája. (M. kir. Kertészeti Tanintézet Közleményei. 4. Bp., 1938)
Gubacsok Komáromból. I–III. (Botanikai Közlemények,1939–1943)
Die durch Blattmilben verursachten Pflanzenkrankheiten in Ungarn. (M. kir. Kertészeti Tanintézet Közleményei. 5. Bp., 1939)
Pótlás Magyarország gubacsaihoz. (Borbásia, 1941)
Levélatka okozta növénybetegségek Magyarországon. (Bp., 1942)
Az Andricus Magrettii Kleff gubacsáról. (Bp., 1943)
Állati kártevők. (Bp., 1949
2. kiad. 1950)
Szőlőműveléstan. 1–2. Többekkel. (Bp., 1951
9. kiad. 1961)
Gyümölcstermeléstan. Többekkel. (Bp., 1953)
Adatok kerti növényeink kártevőinek ismeretéhez. Tóth Györggyel. (Állattani Közlemények, 1959)
Adatok a Balatonkörnyék gubacsainak ismeretéhez. (Állattani Közlemények, 1966)
Kertészeti növények állati kártevői. (Bp., 1963
2. átd. és bőv. kiad. 1966)
Kertészeti kártevők. Sáringer Gyulával. (Bp., 1970
2. kiad. 1984).

Irodalom

Irod.: Glits Márton: B. G. (Kertészmérnök, 1987)
Martinovits Valér: B. G. (Kertészet és Szőlészet, 1987)
Sáringer Gyula: Sipeki B. G. emlékezete. (Növényvédelem, 1988)
Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégibb időktől napjainkig. 1030–1980. (Mosonmagyaróvár, 1994)
Zombori Lajos: B. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
B. G. (Növényvédelem, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013