Balás György
Balás György

2021. október 18. Hétfő

Balás György, 1914-től lissai báró

honvéd tábornok

Születési adatok

1854. május 13.

Márpatak, Csík vármegye

Halálozási adatok

1943. július 5.

Budapest


Család

Sz: Balás János, Butyka Zsuzsanna.

Iskola

Tanulmányait Brassóban és Kamenitben végezte, a bécsi Katonai Műszaki Akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták a kremsi cs. és kir. 2. hadmérnöki ezredhez (1875).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített, zászlóalj-segédtisztként (1875–1882), Bosznia-Hercegovinában Mosztar és Goranje helyőrségben szolgált (1882–1885). Saját kérésére áthelyezték a Magyar Honvédséghez, a Ludovika Akadémián a műszaki tárgyak r. tanára, majd az akadémia parancsnokhelyettese (1885–1901). A nyitrai 14. honvéd gyalogezred parancsnoka (1901–1903), vezérőrnagyi rangban a kassai 77. honvéd gyalogdandár parancsnoka (1903–1908), altábornaggyá léptették elő (1908), egyúttal a bp.-i I. honvédkerület parancsnoka (1908–1913). A Honvéd Főtörvényszék elnöke (1913–1917); közben kinevezték táborszernaggyá, és lissai előnévvel bárói címet kapott (1914). Nyugállományba helyezték (1917). A Tanácsköztársaság bukása után a tábornoki igazolóbizottság elnöke (1919), majd az összeomlás után a kormányzó katonai tanácsadójaként tevékenykedett (1920-tól). Kezdeményezte a szicíliai magyar hősök kápolnájának építését. Pilszudski tábornagy személyes barátjaként eredményesen dolgozott a magyar–lengyel kapcsolatok kiépítésén. A két vh. között mint neves katonai-műszaki szakíró működött, elsősorban Bem József munkásságával fogl. Budapesten az ő kezdeményezésére állították fel a Bem-szobrot.

Emlékezet

Az 1929-ben megalakult Magyar Nemzeti Bem Szoborbizottság elnöklete alatt gyűjtést indított a lengyel tábornok fővárosi szobrára. 1932-re jelentős összeg gyűlt össze, így a bizottság felkérhette Istók János szobrászművészt Bem apó emlékművének elkészítésére, a talapzatot Müller Tibor tervezte. A szobor helyéül a II. kerületi Pálffy teret jelölték ki. (A szobrot 1934-ben avatták fel, a tér 1950 óta viseli Bem József nevét.).

Elismertség

A Magyar Katonai Írók Körének tagja.

Főbb művei

F. m.: Az 1866. évi osztrák–porosz háború. (Bp., 1894)
Bem József. 1794–1850. (Bp., 1927)
La cooperazione dei magiari nella risurrezione d’’Italia negli anni 1859–1860. (Palermo, 1927)
La solenne inaugurazione del monumento ai soldati ungheresi defunti in Sicilia. (Bp., 1927)
Un bloc politique et economique s’’étendant de la Mer Baltique jusquá la Sicile et la Mer Noire (Bp., 1929)
Bem apó. Szerk. (Bp., 1934).

Megjegyzések

Irod.: más adatok szerint Gyergyótölgyesen született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013