Balás Péter Elemér
Balás Péter Elemér

2023. szeptember 26. Kedd

Balás Péter Elemér

jogász

Névváltozatok

Balás P. Elemér 

Születési adatok

1883. január 28.

Szabadka

Halálozási adatok

1947. december 17.

Budapest


Család

Sz: Balás Imre, Lalics Hermina. Leánya: Pogány Ö. Gáborné Balás Edit (1918–1994) művészettörténész.

Iskola

A bp.-i és kolozsvári tudományegyetemen tanult (1901–1905), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), Budapesten bírói vizsgát tett (1909), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a büntetőjog tárgyköréből magántanári vizsgát tett (1934). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.).

Életút

A makói járásbíróság fogalmazója, majd a szegedi törvényszék jegyzője (1905–1914), a nagykikindai ügyészség alügyésze (1914– 1915), ügyésze (1915–1916), az Igazságügyminisztérium miniszteri titkára (1916–1920), miniszteri osztálytanácsosa (1920–1928), c. miniszteri tanácsosa (1928–1935), kúriai bíró (1935–1937). A szegedi, majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Polgári Törvénykezési Jogi Tanszéken a büntetőjog magántanára (1934-1937), ny. r. tanára (1937–1945), egyúttal az anyagi büntetőjog ún. jogosított tanára (1940–1945); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1941–1942). A Szegedi Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog ny. r. tanára (1945–1947).

A polgári jog és a büntetőjog különböző területeit vizsgálta. Különösen kiemelkedő a szerzői jogi és sajtójogi munkássága, Magyarországon elsőként fogl. a rádiós szerzői jogokkal.

Elismertség

Az MTA Jogtudományi Bizottsága meghívott tagja (1937–1943), a Magyar Sajtótudományi Társaság alelnöke (1944-től). Az Iparjogvédelmi Egyesület társelnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság elnöke.

Főbb művei

F. m.: A magyar büntető törvények zsebkönyve. (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. 4. Bp., 1913)
Az árdrágító visszaélésekről szóló törvény a gyakorlatban. (Magyar Jogélet Könyvtára. Bp., 1917)
A sajtódeliktum. (Magyar Jogi Szemle Könyvtára. 21. Bp., 1922)
A tisztességtelen verseny. Kuncz Ödönnel. (Bp., 1924)
A tisztességtelen verseny büntetőjoga. (Bp., 1924)
Rádió és szerzői jog, sajtójog. (A sajtó könyvtára. 1. Bp., 1927)
Szerzői jogi reformtörekvések. (A sajtó könyvtára. 2. Bp., 1927)
Sajtójogi gyakorlat.1–4. (A sajtó könyvtára. 5, 7., 9., 10. Bp., 1928–1931)
Az uzsoráról szóló 1932: VI. törvénycikk magyarázata. (Bp., 1932)
Reformgondolatok a bűnvádi perjog körében. (Kecskemét, 1933)
Funkcionális felelősség a büntetőjogban. (Bp., 1933)
Rassegna di legislazione ungherese. Egyed Istvánnal. (Roma, 1934)
Jog és irodalom. (Bp., 1936)
A közveszélyű bűncselekmények lényege. (Finkey Emlékkönyv. Pécs, 1936)
Az okozatosság büntetőjogi problematikája. (Bp., 1936)
Degré Lajos és a végszükség problémája. (Jogi értekezések. Szeged, 1937)
A büntetőjog és a közigazgatás kapcsolatai. (Bp., 1937)
A község büntetőjogi vonatkozásai. (Bp., 1938)
Szerzői jog és dologi dinamizmus. (Szladits Emlékkönyv. Bp., 1938)
Szerzői magánjogunk de lege ferenda. (Szeged, 1938)
A modern perjogi tudomány fejlődési iránya. (Kolosváry Emlékkönyv. Bp., 1939)
Dinamikus dologi szemlélet a magánjogban. A versenyjog alapproblémája. (Bp., 1940)
Ungarns Privatrechtsgesetzbuch Entwurf. (Bp., 1940)
Werbőczy, a modern ember. (Kolozsvár, 1941)
A magyar büntető perjog fejlődése a világháború után. (Kolozsvár, 1941)
A magyar polgári törvénykezési jog fejlődése a világháború után. (Kolozsvár, 1941)
Szerzői jog. (Magyar magánjog. I. Szerk. Szladits Károly. Bp., 1941)
A magyar szerzői jog szabályainak kiterjesztése a felszabadult kelet-magyarországi és erdélyi országrészekre. (Kolozsvár, 1942)
A mellékbüntetések reformja. (Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1942)
A kiskorúak és gondnokoltak büntető jogi védelme. (Bp., 1943)
A Széchenyi–Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében. (Kolozsvár, 1943)
Perszemlélet és kriminálpolitika. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1947. febr. 10.)
Törvényjavaslat a szerzői jogról. (Magyar Jogászegylet Könyvtára. 34. Bp., 1947).

Irodalom

Irod.: Nizsalovszky Endre: B. P. E. (Jogászegyleti Szemle, 1949)
Rácz György: Egy polihisztor magyar jogász emlékezete. (Jogtudományi Közlöny, 1983)
Pólay Elemér: B. P. E. születésének századik évfordulójára. (Magyar Jog, 1984)
Zvolenszki Anikó: In memoriam B. P. E. Halálának ötvenedik évfordulójára. (Jogtudományi Közlöny, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője