Balassa Béla
Balassa Béla

2021. október 18. Hétfő

Balassa Béla, nemes

honvéd tábornok

Névváltozatok

1923-tól vitéz

Születési adatok

1874. február 26.

Budapest

Halálozási adatok

1924. szeptember 4.

Budapest


Család

Sz: Balassa István ügyvéd, szineczei Szineczey Johanna.

Iskola

Ludovika Akadémiát, majd bécsi Hadiiskolát végzett (1902). Hadapród-tiszthelyettessé avatták a brassói 24. honvéd gyalogezredhez.

Életút

A nagyszebeni 76. honvéd gyalogdandár parancsnokságán segédtiszt (1902-ig), a bp.-i IV. hadtest-parancsnokságon és a bp.-i 79. honvéd gyalogdandár-parancsnokságon beosztott vezérkari tiszt (1902–1905), a kolozsvári 21. honvéd gyalogezrednél szolgált (1905–1908), a Honvédelmi Minisztérium (HM) beosztott vezérkari tisztje (1908–1914), az I. vh. idején ezredesi rendfokozatban a kassai 39. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnöke (1914–1916), ill. a bp.-i 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka (1916–1918). Az összeomlás után nyugállományba helyezték (1918. nov. vége); reaktiválták: két hétig a Ludovika Akadémia parancsnoka (1919. jan.). A bp.-i katonai kerület parancsnoka (1919. szept.–1920. szept.), a miskolci vegyesdandár parancsnoka (1920. szept.–1922. szept); közben tábornokká nevezték ki (1920. aug. 1.). A székesfehérvári vegyesdandár parancsnoka (1922. febr.–1923. jan.), a m. kir. Honvédség főparancsnokának helyettese (1923. jan.–1924. szept.); altábornagyi rangfokozatban (1923. szept. 1-jétől).

Főbb művei

F. m.: A három főfegyvernem gyakorlati szabályzata. (Bp., 1904).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013