Balássy László
Balássy László

2024. július 25. Csütörtök

Balássy László

író, költő, műfordító

Születési adatok

1928. június 26.

Budapest

Halálozási adatok

1990. július 21.

Budapest


Család

Fia: Balássy Péter (1955) műfordító.

Iskola

A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–filozófia–néprajz szakos hallgatója (1946–1951), majd az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a bp.-i R. K. Hittudományi Akadémián tanult (1951-től), a bp.-i Pedagógiai Főiskolán orosz szakos ált. isk. tanári okl. szerzett (1952).

Életút

Az Ecclesia Könyvkiadó szerkesztője és a Szent István Társulat irodalmi lektora (1952–1959). A Magyar Rádió (1959-től) és a Vigilia állandó külső munkatársa (1960-tól), az Új Ember szerkesztője (1978–1989), az Új Misszió c. lap nyugdíjas külső munkatársa (1989–1990). Verseit keresztény életszemlélet jellemzi. Jelentős műfordítói tevékenysége, elsősorban vallásos irodalmat és ifjúsági regényeket tolmácsolt; többek között ő fordította le II. János Pál pápa írásait is. A magyar szentek, ill. boldogok életrajzait feldolgozó és ismertető munkássága is értékes. Hangjátékait és mesejátékait a Magyar Rádió mutatta be.

Szerkesztés

Az Új Ember szerkesztője (1978–1989), az Új Misszió c. lap nyugdíjas külső munkatársa (1989–1990).

Főbb művei

F. m.: Új csillagok felé. Versek. (Bp., 1947)
Ének a hegyen. Vál. versek. (Bp., 1965)
A tavaszhozó kisleány. Meseopera. Zene Szokolay Sándor. A szövegkönyvet írta. (Bp., 1967)
Mindig hűségesen. Bogner Mária Margit élete. (Bp., 1985)
A szeretet tanúja. Kaszap István élete. (Bp.–Székesfehérvár, 1986
3. kiad. 1989)
Apor Vilmos vértanú püspök. (Bp., 1989)
ford.: Nguyen Cong Hoan: A tiszteletreméltó megyefőnök papucsa. Novellák. (Bp., 1963)
Cardenal, Ernesto: Élet a szeretetben. Vál. művek. Vál., ford. (Bp., 1973)
Gioi, Doan: Hajsza a fegyverekért. Ifj. reg. (Bp., 1976)
Santini, Alceste: Katolikus kérdés – kommunista kérdés. Mezei Györggyel. (Bp., 1976)
Cardenal, Ernesto: A nyolc boldogság hegyén. Versek, elmélkedések. Vál., ford. (Bp., 1977)
Maximilian Kolbe. Szemelvények Szent Maximilian Kolbe írásaiból. (Bp., 1978)
Roth, Paul: Istennel mindig beszélhetünk. Elmélkedések. (Bécs, 1978
2. kiad. Szeged, 1995)
Cardenal, Ernesto: A solentinamei evangélium. Dobos Évával. (Bp., 1985)
Wiseman, Nicholas: Fabiola. Történelmi reg. Ford., átd. (Bp., 1986
2. kiad. 1995)
Krane, Aune von: Mária Magdolna. Reg. Ilyés Antal fordítását átd. (Bp., 1988)
Woytila, Karol [II. János Pál]: A bennem növekvő ige. Vál. írásai. Balássy Péterrel. (Bp., 1990)
szerk.: Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából. Vál., szerk. Csanád Bélával. (Bp., 1968)
Tiszta kút. Katolikus költők versei. Antológia. (Bp., 1969)
Kelj föl és járj! Szemelvények a világirodalom modern katolikus műveiből. 1–2. Vál., szerk. Horváth Lászlóval. (Bp., 1972).

Irodalom

Irod.: Szeghalmi Elemér: B. L. (Új Misszió, 1990)
B. L. (Magyar Hírlap, 1990. aug. 7.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője