Balázs Béla
Balázs Béla

2021. december 1. Szerda

Balázs Béla

történész

Névváltozatok

1949-ig Balázs T. Béla

Születési adatok

1918. február 23.

Budapest

Halálozási adatok

1959. július 17.

Budapest


Iskola

A bukaresti Ferdinánd Tudományegyetem hallgatója (1937–1940), Magyarországra menekülése (1941) után a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1941), a történettudományok kandidátusa (posztumusz, 1959).

Életút

Belépett a KMP-be (1941), s elsősorban az ifjúság körében kommunista propagandatevékenységet folytatott (1941–1944), Magyarország német megszállása (1944. márc. 19.) után részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban, letartóztatták (1944. okt.), Dachauba (1944. nov.), majd Buchenwaldba hurcolták. A Magyar–Román Társaság főtitkára (1945–1948), az MTA Történettudományi Intézete tud. főmunkatársa és párttitkára (1949–1957), a forradalom után az ELTE egyik ún. pártinstruktora (1957–1959). 20. sz.-i magyar történelemmel, két vh. közötti ideológiatörténettel, ill. a II. vh. utáni nemzeti bizottságok történetével fogl. Műveiben sok esetben tendenciózusan leegyszerűsítve mutatta be az 1919 utáni magyarországi politikai és társadalmi fejlődést. Öngyilkos lett.

Elismertség

A Magyar–Román Társaság főtitkára (1945–1948).

Főbb művei

F. m.: A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza. 1919–1930. Szerk. (Bp., 1953
2. kiad. 1960)
A klerikális reakció szerepe a Horthy-fasizmus uralomra jutásában és konszolidálásában. Benyújtott kand. értek. is. (Bp., 1953
2. kiad. 1960)
A nemzeti bizottságok szerepe népi demokráciánk létrejöttében. (Bp., 1955)
A demokratikus tömegmozgalom kibontakozása és a népi, forradalmi szervek megalakulása a felszabadult Magyarországon: az antifasiszta tömegmozgalom a második világháború befejezése után. (Századok, 1957)
A középrétegek szerepe társadalmunk fejlődésében. Egy évszázad magyar történelmének néhány sajátosságáról. 1849–1945 (Bp., 1958)
A Horthy-fasizmus társadalmának és ideológiájának néhány jellemző vonása. (MTA Társadalmi–Történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Népmozgalom és nemzeti bizottságok. 1945–1946. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Lackó Miklós (Bp., 1961).

Irodalom

Irod.: Lackó Miklós: B. B. (Történelmi Szemle, 1959)
M. Somlyai Magda: B. B. (Századok, 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013