Balázs Béla
Balázs Béla

2024. július 16. Kedd

Balázs Béla

pedagógus

Születési adatok

1920. február 12.

Budapest

Halálozási adatok

1996. november 19.

Budapest


Iskola

Bölcsészdoktori okl. (1945), a Szegedi Tudományegyetem Tanítóképző Intézetében középiskolai tanári okl. szerzett (1946).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a KLTE BTK Filológiai Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1941–1949), az Egri Pedagógiai Főiskola Pedagógiai Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1949–1954), az ELTE Lenin Intézet Logika Tanszék egy. docense és a Tanszék helyettes vezetője (1954–1957), az MKKE Pedagógiai Tanszék Oktatás Kibernetikai Kutatócsoport csoportvezető egy. docense (1957–1980?). Az oktatói-nevelői munka korszerűsítésével, ezzel összefüggő pedagógiai programozási metodikával fogl. Nevéhez fűződik a logika tantárgy középiskolai bevezetése, kísérleti tankönyveinek és tanterveinek kidolgozása (1955–1957). Oktatógépeket, oktatóeszközöket és programnyelveket szerkesztett (1957-től).

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai, metodikai írásai elsősorban a Köznevelésben (1949-től), a Felsőoktatási Szemlében (1955-től), a Pedagógiai Szemlében (1957-től), a Mezőgazdasági Szakoktatásban (1963-tól) a Munka és Iskolában (1968-tól) és a Magyar Pedagógiában jelentek meg (1972-től).

Főbb művei

F. m.: Logika. Jegyz. (Bp., 1954)
Logika. Kísérleti tankönyv a gimnáziumok 4. osztálya számára. (Bp., 1957
3. kiad. 1959)
A középiskolai logikaoktatás tanterve. (Pedagógiai Szemle, 1959)
Logika és logikai gyakorlatok a tanító- és óvónőképző intézetek számára. (Bp., 1959
6. kiad. 1964)
A fogalom helye és szerepe a megismerés folyamatában. A gondolkodás alapvető logikai műveletei. (Bp., 1960)
A marxizmus-leninizmus középfokú oktatásának módszertani problémái. Segédlet a marxizmus- leninizmus középfokú iskola propagandistái számára. (Bp., 1965)
A filozófia oktatásának módszertana. Egy. jegyz. (Bp., 1966)
Az ideológiai és politikai tárgyak tanulásának módszertani problémái. (Bp., 1967)
A vizsgáztatás korszerűsítése. Programozott vizsgáztatás modell programozási rendszerű vizsgalapokkal. (Bp., 1969)
A korszerű oktató-nevelői munka néhány kérdése a modellprogramozási rendszerű pedagógiában. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1971)
A modellprogramozási rendszer jellemzői. (Magyar Pedagógia, 1972)
A munkavezérlő lapok szerepe a felsőoktatás korszerűsítési feladatainak megoldásában. (Bp., 1972)
Általános statisztika, programvezérlés. Trampusné Csáki Piroskával. (Bp., 1973)
Didaktika. 2. (Bp., 1975
2. kiad. 1977)
A tanítási óra korszerűsítésének néhány kérdése. (Bp., 1975)
Tanulmányok a programozás köréből. (Bp., 1976
2. kiad. 1978)
Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének hogyanja és a programozott oktatás. (Bp., 1980)
Az előadások szerepe a modern pedagógiában. A modellprogramozási rendszerű munkavezérlő lapok. (Bp., 1995)
szabadalmai: Modellprogramozási rendszerű univerzális oktatógép. (1970)
Készülék modellprogramozási rendszerű oktatóeszköz feldolgozására. (1970).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője