Balázs Györgyné Edinger Alice
Balázs Györgyné Edinger Alice

2021. október 28. Csütörtök

Balázs Györgyné Edinger Alice

pedagógus, történész

Névváltozatok

Balázs Alice

Születési adatok

1928. augusztus 28.

Budapest

Halálozási adatok

1999. január

Budapest


Család

Sz: Edinger Ferenc (†1947) könyvelő, Róth Lujza. Hárman voltak testvérek. F: 1953-tól Balázs György (1925–1995) történész, kandidátus. Fia: Balázs János (1955. máj. 19.).

Iskola

Óvónői képesítést (1947), a budapesti Pedagógiai Főiskolán történelem szakos általános iskolai tanári (1951), az ELTE Történettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1953), a neveléstudományok kandidátusa (1968).

Életút

A Gépi Kötő Üzem tanonca (1942–1944), a Mezőgazdasági Vállalat csomagolója (1945–1947), a Rákosi Mátyás Gyermekotthon óvónője (1947–1948). A szécsényi általános iskola tanára (1951), a Munkaerőtartalékok Hivatala (MTH) 13. sz. Intézetének történelemtanára (1951–1954), az MTH Módszertani Intézete előadója (1954–1955), a Művelődésügyi Minisztériumban (MM) a történelem tantárgy főelőadója (1955–1962), az MTA–TMB-n Földes Éva aspiránsa (1962–1965), a BME és az ELTE BTK Pedagógiai Tanszék egy. docense (1966–1989). A történelemtanítás elméleti kérdéseivel, tantárgy-metodikai kutatásokkal foglalkozott. Irányításával dolgozták ki a történelem tantárgy komplex középiskolai – tankönyv, olvasókönyv, segédkönyvek, tanrend, módszertani útmutató – dokumentációját. Néhány írása Balázs Alice néven jelent meg. Az MTA Pedagógiai Bizottsága tagja, az MTA–Oktatásügyi Minisztérium Történelem- és Társadalomtudományi Albizottsága titkára (1975-től). A Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja. – Akadémiai Díj (1972).

Főbb művei

F. m.: Történelemoktatásunk időszerű kérdései. (Iparitanulóképzés, 1957)
A magyar történelem képekben. 1848–1849. Többekkel. (Bp., 1957)
Történelmi olvasókönyv ipari tanuló intézetek számára. (Bp., 1959)
Gondolatok a történelem életszerű oktatásáról. (Századok, 1964)
A történelemoktatás és a személyiség alakulásának egyes kérdései. (Pedagógiai Szemle, 1965)
Korkép kialakítása a történelemoktatásban, különös tekintettel a XX. század tanítására. Kand. értek. (Bp., 1968)
Történelemtanításunk és az ifjúság szocialista nevelése. (Társadalmi Szemle, 1968)
Kísérletek a korkép kialakítására a történelemoktatásban. Szerk., a bevezetést írta. (Bp., 1968
2. kiad. Bp., 1969)
A határtudományok szerepe a metodikai kutatásokban. (Pedagógiai Szemle, 1969)
A tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálatáról. Hunyady Györggyel. (Történelemtanítás, 1969)
Didaktikai tanulmányok gyűjteménye. Szerk. Egy. jegyz. (Bp., 1969
3. kiad. 1971)
A történelem etikai tanulságai a történelemoktatási reformdokumentumok tükrében. („A szent, a várt szélvész.” Tanulmányok a Tanácsköztársaság közoktatásügyéről. Szerk. Mészáros István. Bp., 1970)
Korkép kialakítása a történelemoktatásban. (Bp., 1970
2. kiad. 1978
3. kiad. 1984)
A tanulók élettapasztalata és a történelmi fogalmak kapcsolata a történelemoktatásban. (Történelemtanítás, 1972)
A tanárképzés és a tanítás egyes kérdései. (Korszerű történelmi műveltség és az ifjúság. Bp., 1972)
A tantárgy-pedagógia időszerű kérdései. (Történelemtudomány – Történelemtanítás. A történelemtanárok nyári akadémiája. 1974. júl. 1–9. Keszthely. Bp., 1975)
A tantárgy-pedagógia aktuális kérdései a történelemtanításban. (Budapesti Nevelő, 1977)
Az integrált történelemtanítás problémái. (Budapesti Nevelő, 1978)
Az általános iskolai és a középiskolai történelemtanítás viszonya. (Magyar Pedagógia, 1980)
A történelemtanítás módszertana oktatásának helyzete az egyetemi képzésben. (Pedagógusképzés, 1980)
Die Rolle der Geschichtsunterrichts bei der Formung des Menschen des 20. Jahrhunderts. (Studia Historica, 1980)
A tanárképzés és a tanítás egyes kérdései. – A történelemtanítás és a tankönyvek kapcsolatáról. – A történelemoktatás és a személyiség alakulásának egyes kérdései. – A határtudományok szerepe a metodikai kutatásokban. (Az integrált történelemtanítás útja. Vál. írások. Egy. segédkönyv. Szerk. is. Bp., 1980
2. kiad. Bp., 1982)
Az integrált történelemtanítás problémái. (Budapesti Nevelő, 1988)
A történelem tanítása. Elméleti kérdések – fejlesztési törekvések. Monográfia és benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1992)
Történelemélmény és jelen. (Társadalomtudomány és filozófia. Tanulmányok. Szerk. Lendvai L. Ferenc. Bp., 1994).

Irodalom

Irod.: Vas Károly: B. Gy.: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. (Magyar Pedagógia, 1971)
Bellér Béla: B. Gy.: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. (Századok, 1972)
Sipos Péter: B. Gy.: Korkép kialakítása a történelemoktatásban. (Társadalmi Szemle, 1978)
Mélységesen mély a múltnak a kútja. Beszélgetés B. Gy.-vel. (Magyar Nemzet, 1980. jan. 30.)
Lehet-e ma történelmet tanítani? Hovanyecz László interjúja B. Gy.-vel. (Népszabadság, 1983. jan. 30.)
Halálhír. (Népszabadság, 1999. márc. 26.)
Bellér Béla: B. Gy.: A történelem tanítása. Elméleti kérdések – fejlesztési törekvések. (Századok, 1995)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013