Balázs Győző
Balázs Győző

2021. október 26. Kedd

Balázs Győző

író, költő, református lelkész

Születési adatok

1893. április 14.

Felsőbánya

Halálozási adatok

1973. március 13.

Miskolc


Iskola

A miskolci református főgimnáziumban éretts. (1911), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen végzett és református lelkészi vizsgát tett (1918 előtt).

Életút

A debreceni református főgimnázium segédtanára (1918–1919), a Tanácsköztársaság alatt menekülnie kellett Debrecenből (1919), Miskolcon telepedett le, a miskolci református gimnázium vallástanára (1919–1957). Az Észak-Magyarországi Daloskerület ügyvivő elnöke. Vallásos témájú költeményeket, filozófiai és esztétikai dolgozatokat írt. A Lévay József-hagyaték gondozója, életművének feldolgozója.

Elismertség

A Petőfi Társaság tagja, a Miskolci Szabadegyetem igazgatója.

Szerkesztés

A debreceni Közlöny (1919), a Magyar Dalos és az Országos Teológiai Közlöny szerkesztője (1931–1932), a Magyar Jövő (1920-tól) és a Magyar Zeneszó c. lapok munkatársa. Versei, erkölcstani dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Debreceni Főiskolai Lapokban (1914-től), a Felsőmagyarországi Tanügyben, a Magyar Gondolatban és a Magyar Asszony c. lapokban jelennek meg.

Főbb művei

F. m.: A lélek bolondjai. Reg. (Miskolc, 1925)
Lelkem hárfáján. Versek. (Miskolc, 1925)
Virágok, álmok. Versek. (Miskolc, 1926)
Álmodik a Hargita. Versek. (Miskolc, 1927)
Summum bonum. Tanulmány. (Miskolc, 1927)
A geszti sír. Színmű. (Miskolc, 1928)
Kelet ős filozófiájának hatása szépirodalmunkban. (Miskolc, 1928)
Keleti ős filozófia és a plátói szerelem. (Miskolc, 1928)
Nagy Isten kertjében. B. Gy. költeményei. (Miskolc, 1929)
Vissza Platón esztétikájához. (Miskolc, 1929)
Homokbucka tövén. Mozaik. Elb.-ek. (Miskolc, 1930)
A szív filozófiája. (Miskolc, 1930)
Pogány volt-e Sokrates? (Miskolc, 1931)
Sötét máglyák, fénylő szobrok. Tanulmány. (Miskolc, 1931)
Magyar költők anyaszeretete. (Miskolc, 1932
4. kiad. 1933)
Ahol a csend muzsikál. Költemények prózában. I–II. (Cegléd, 1934)
A Sajóvölgy pacsirtája. Lévay József. Tanulmány. (Új magyar írások. 16. Cegléd, 1935)
Isten munkatársai. Versek. (Miskolc, 1937)
A túlsó parton. B. Gy. versei. (Miskolc, 1937)
Senki lánya. Lillafüredi széphistória. (Miskolc, 1942)
Jó utána lenni… Emlékirat. A szöveget gondozta Molnár Sándor Károly. (Lévay iskolatörténeti kötetek. Miskolc, 2007)
szerk.: A „Szentpéteri üres fészek.” Részletek Lévay József naplójából. (Miskolc, 1935)
Lévay József: Visszatekintés. Sajtó alá rend. A Miskolcon 1935-ben megjelent önéletrajzi napló hasonmás kiadása. Szerk. Csorba Csaba. Miskolc, 1988)
Magyar lélekdarabkák. Antológia. Összeáll. Benke Lászlóval. (Keszthely, 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013