Balázs István
Balázs István

2021. május 14. Péntek

Balázs István

kohómérnök

Születési adatok

1881. augusztus 20.

Kispalugya, Liptó vármegye

Halálozási adatok

1962. február 11.

Sopron


Iskola

A körmöcbányai állami főreáliskolában éretts. (1899), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kohómérnöki okl. (1902), a tüzeléstan és anyagvizsgálat tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1923).

Életút

A zólyombrezói vasgyár vaskohómérnöke (1902–1904), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, ill. Főiskola Vaskohászattani Tanszék tanársegéde (1904–1908), főisk. adjunktusa és a vaskohászattani enciklopédia előadója (1908–1914 és 1918–1921); közben a Pénzügyminisztérium (PM) megbízásából a vajdahunyadi és a diósgyőri vasgyárban tanulmányúti szolgálatot (1906), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). Az összeomlás után a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola Vaskohászattani Tanszék r. tanára és a Tanszék helyettes vezetője (1921–1923), a Tüzeléstani és Anyagvizsgálati Tanszék tanszékvezető r. tanára (1923–1934) és az általa felállított tüzeléstani és anyagvizsgálati laboratórium vezetője (1929–1934). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán c. ny. r. tanár és a vasipari anyagvizsgálat előadó tanára (1934–1938). Metallográfiával fogl. Jelentős eredményeket ért el az ötvözött öntöttvasfajták tulajdonságainak anyagvizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: Drótkötelek szilárdsági vizsgálata. (Bányászati Kohászati Lapok, 1912)
A füstgázok szénsav-, szénmonoxid és hidrogén tartalmának elektromos úton való meghatározása. (Bányászati Kohászati Lapok, 1924)
Mangánnal ötvözött öntöttvasfajták tulajdonságai. (Bp., 1932).

Irodalom

Irod.: Diószeghy Dániel: B. I. (Soproni Szemle, 1962)
Faller Jenő: B. I. (Kohászati Lapok, 1962)
Csáky Károly: B. I. (Cs. K.: Híres selmecbányai tanárok. Dunaszerdahely, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013