Balázs János, P.
Balázs János, P.

2021. október 17. Vasárnap

Balázs János, P.

nyelvész

Születési adatok

1910. november 14.

Pozsony

Halálozási adatok

1990. január 1.

Budapest


Család

Sz: Balázs János asztalossegéd, Susla Anna. F: Vígh Emília. Két leánya: Balázs Emília és Balázs Mária; két fia: Balázs János, ill. Balázs Géza (1959–) nyelvész.

Iskola

A pozsonyi magyar reálgimnáziumban éretts. (1933), a pozsonyi Komensky Egyetemen magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1938).

Életút

Az érsekújvári Állami Magyar Gimnázium (1938–1946), az esztergomi községi gimnázium (1946–1948), a rákoskeresztúri (= 1950-től Bp., XVII. kerület) gimnázium r. tanára (1948–1953), az MTA Nyelvtudományi Intézet Nagyszótári Osztályának tud. munkatársa (1953–1975).

Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett az Új Magyar Tájszótár számára végzett gyűjtésekben (1949–1952), egyúttal részt vett a Nyelvtörténeti Adattár előkészítő munkálataiban (1950-től), majd a Petőfi Szótár és a Magyar Értelmező Kéziszótár szerkesztésében is. Később érdeklődése a nyelvtörténet, ill. elsősorban a magyar kódexszövegek forrásai felé fordult. Nevéhez fűződik a Jókai-kódex ismeretlen latin szövegeinek felfedezése (a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárában, egy latin kódexben), teljes szójegyzékének összeállítása és a nyelvemlék kritikai kiadása. Feldolgozta továbbá a nyelvemlék szavainak szótörténetét, hang- és alaktanát. Szintén összeállította a Szent Margit-kódex kritikai kiadását, ennek megjelenését azonban már nem élhette meg.

Főbb művei

F. m.: A Jókai-kódex latin eredetijének eddig ismeretlen fejezete. (Magyar Nyelv, 1956)
Eine slowakische Volksballade im literarischen Nachlass von Kazinczy. (Studia Slavica, 1959)
Szemere Pál, mint szóalkotó. – Szemere Pál, mint nyelvész. (Magyar Nyelv, 1961)
Beszédtechnikai ismeretek. (Bp., 1972)
Jókai-kódex. XIV–XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. Közreadta, a bevezető tanulmányt írta és a szójegyzéket összeáll. (Codices hungarici. 8. Bp., 1981)
Magyar kódexszövegek latin forrásai. (Magyar Nyelv, 1986)
Szent Margit élete. Szerk. (Régi magyar kódexek. 10. Bp., 1990).

Irodalom

Irod.: Büky Béla: P. B. J. (Magyar Nyelvőr, 1990)
Rácz Endre: P. B. J. (Magyar Nyelv, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013