Balázs Lóránt
Balázs Lóránt

2021. október 24. Vasárnap

Balázs Lóránt

kémikus, tudománytörténész

Születési adatok

1934. február 14.

Budapest

Halálozási adatok

2003. április 12.

Budapest


Család

Sz: Balázs Lóránt (†1957), Szabó Gabriella (†1964). F: 1955-től Kukorelli Katalin középiskolai tanár. Leánya: Balázs Katalin (1959–) és Balázs Ágnes (1963–).

Iskola

A bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1952), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Karán kémia–fizika szakos tanári okl. szerzett (1956), a TTK-n doktorált (1962), a kémiai tudományok kandidátusa (1971). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1966).

Életút

Az MTA Biokémiai Intézete tud. segédmunkatársa (1956), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar, ill. TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanársegéde (1956–1964), a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, ill. a Kertészeti Egyetem Kémiai Tanszék egy. adjunktusa (1964–1972). Az Országos Pedagógiai Intézet Kémiai Tanszék tanszékvezető főisk. tanára és a Természettudományi Osztály vezetője (1972–1978), az ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport tanszékvezető egy. docense (1978-tól). Tudományos pályafutásának kezdetén Pungor Ernővel részt vett a magyarországi oszcillometriás kutatások elindításában, ill. a műszeres analitikai módszerek elméleti és gyakorlati oktatásának bevezetésében a magyarországi műszaki felsőoktatásba. Később érdeklődése a tudománytörténeti kérdések felé fordult. A magyarországi és a nemzetközi kémiai tudomány történetével kapcsolatos munkái a magyar tudománytörténet-írás klasszikusai. Pedagógiai tevékenysége is értékes: jelentős szerepet játszott a magyarországi kémiai tanárképzés és -továbbképzés kidolgozásában. A magyarországi természettudomány-történeti számítógépes központi adatbázis kialakítója (1993-tól).

Elismertség

Az MTA Analitikai Kémiai Bizottság (1971-től), a Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagja (1994-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete tagja (1959-től), az Oszcillometriás Szakcsoport alapító elnöke (1959–1970).

Szerkesztés

A Kémia Tanítása c. folyóirat főszerkesztője (1972–1978).

Főbb művei

F. m.: Acidimetrische und jodometrische Bestimmungen mit dem Hochfrequenz Titrimeter. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1960)
Az oszcillometriás végpontjelzés tanulmányozása. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
A kémia története. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
The Dialectric Constans and Oscillometric Measurements. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1966)
Borok oxidációs és redukciós változásainak vizsgálata. (Borgazdaság, 1968)
A kémia története. (Bp., 1968
2. bőv. kiad. 1974)
Az oszcillometria néhány analitikai alkalmazása vizes és víz–alkoholos közegben. Kand. értek. (Bp., 1971)
Elektrokémiai műszeres gyakorlatok. 1–2. (Bp., 1972–1973)
A kémiatanítás tartalmi megújítása. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1976)
Az írásvetítő transzparensek alkalmazása a kémiatanításban. 1–2. Módszertani útmutató. Transzparensminták. Nádasi Andrással. (Bp., 1976)
Az általános iskolai kémiatanítás korszerűsítése. Szerk. Victor Andrással. (Bp., 1977)
A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Kémia. 1–2. oszt. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1978)
A kémiai folyamatok energetikai alapjai. (Bp., 1979)
Kémiatörténeti ABC. Hronszky Imrével, Sain Mártonnal. (Bp., 1981
2. kiad. 1987)
A kémia története. 1–2. (Bp., 1996).

Irodalom

Irod.: Rózsahegyi Márta: 70 éves lenne B. L. (A kémia tanítása, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013