Balázs Mihály
Balázs Mihály

2023. december 1. Péntek

Balázs Mihály

könyvtáros, irodalomtörténész, szerkesztő, muzeológus

Születési adatok

1930. augusztus 7.

Magyarbánhegyes

Halálozási adatok

1999. december 28.

Budapest


Iskola

Az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán magyar szakos tanári okl. szerzett (1953).

Életút

A Szabad Nép szerkesztője (1953–1956), Budapesten nevelőotthoni, általános iskolai és középiskolai tanár (1956–1958), a Köznevelés felelős szerkesztője (1958–1966), főszerkesztője (1966–1975), az Oktatási Minisztérium párttitkára (1976–1980), az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója (1980–1990). Irodalom- és neveléstörténettel fogl. Írók, költők gyermekkoráról írt népszerű könyveivel vált ismertté. Muzeológusként kezdeményezte az Ercsiben létrejött Eötvös József Emlékmúzeumot.

Szerkesztés

A Pedagógiai Látókör (Karlovitz Jánossal, 1979–1982), a Könyv és Nevelés (1980–1988), az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Évkönyve (Csulák Mihállyal, 1982–1988) és az Összehasonlító Pedagógiai Füzetek szerkesztője (1984–1992). A múzeum hasonmás kiadványainak (1984–1992) és a Magyar Pedagógusok c. kiadványának sorozatszerkesztője (1989–1992). Pedagógiai írásai a fentieken kívül még elsősorban A Tanító Munkája (1965-től), a Társadalmi Szemle (1971-től) és a Borsodi Művelődés c. lapokban jelennek meg (1983-tól).

Főbb művei

F. m.: Tanár úr készült? Tanárok és diákok vallomása az iskoláról. Antológia. Vál., szerk. Vati Papp Ferenccel. (Bp., 1968)
Írók, képek. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. 1. Szabó Ödönnével. (Bp., 1970)
2. Vati Papp Ferenccel. (Bp., 1975
2. kiad. 1978
3. kiad. 1980
5. kiad. 1982)
Felkészülés a hivatásra. Felsőoktatási nevelési pályamunkák. Szerk. (Bp., 1971)
Forrásvidék. 24 író, költő gyermek és ifjúkora. I–III. (Bp., 1989–1990)
Szülőföld és iskola. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. (Bp., 1996)
„…hol jártál iskolába?” Tíz magyar író gyermek- és ifjúkora. (Bp., 1998).

Irodalom

Irod.: Villangó István: B. M. (Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője