Balázs Nándor László
Balázs Nándor László

2023. november 29. Szerda

Balázs Nándor László

fizikus

Születési adatok

1926. július 7.

Budapest

Halálozási adatok

2003. augusztus 16.

Setauket, New York


Iskola

A bp.-i Bencés Gimnáziumban éretts. (1944), a Pázmány Péter Tudományegyetemen fizikus okl. szerzett (1949), Ausztriába, majd Hollandiába távozott (1949), az Amszterdami Egyetemen természettudományi doktori okl. szerzett (1951). Az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.).

Életút

A dublini Institute of Advanced Studies ösztöndíjasaként Erwin Schrödinger munkatársa (1951–1952), a Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács kutatófizikusa (1952), az Alabama Egyetem Fizikai Intézetének tanársegéde (1953), egy. adjunktusa (1953– 1954); egyidejűleg a princetoni Institute of Advenced Studies-ban Albert Einstein munkatársa is (1953–1954), majd az American Optical Co. elméleti fizikus főmunkatársa (1955–1956). A Chicagói Egyetem Enrico Formi Nukleáris Kutatóintézetének tud. munkatársa (1956–1959), a Princetoni Egyetem plazmafizikai laboratóriumának kutatófizikusa (1959–1961), a Stony Brook-i New York Egyetemen a fizika r. tanára (1961–1995), emeritusz professzora (1996-tól). Az oxfordi Merton College, a cambridge-i St. John’s College, a heidelbergi Max Planck Intézet, a Müncheni, a Párizsi és a Tokiói Egyetem vendégprofesszora. A Midway Laboratories, a General Dynamics, a General Atomics, az American Optical Company, a Laser Inc. és a Los Alamos National Laboratories állandó konzulense, ill. az Office of Naval Research és a National Science Foundation tud. tanácsadója. A Bencés Világszövetség tagja. Elméleti fizikával fogl. A gravitációs terek hatását vizsgálta a fény polarizációjára, az égitestek differenciális rotációjának kapcsolatát kutatta az ún. disszipációval és a megmaradó mennyiségekkel. Jelentős eredményeket ért el továbbá a szuperfolyékony héliumban létrejövő Brown-mozgás, ill. a Thomas–Fermi-feltevés levezetésének feltárása terén. Elsők között írta le a lézereket ún. diszperzációs relációkkal, a klasszikus és kvantum káosz kompatibilitásból új kvantummechanikai időskálákat állapított meg.

Elismertség

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja (t.: 1989).

Főbb művei

F. m.: Effects of Assymetry in String Fragmentation. (Bp., 1990).

Irodalom

Irod.: Staar Gyula: Óriásokhoz sodorta a sors. (S. Gy.: Megszállottak. Öt magyar fizikus. (Bp., 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője