Balikó Zoltán
Balikó Zoltán

2022. szeptember 25. Vasárnap

Balikó Zoltán

evangélikus lelkész

Születési adatok

1917. augusztus 7.

Kőszeg

Halálozási adatok

2005. december 15.

Pécs


Család

Sz: Balikó Lajos ev. lelkész, Stiegler Margit. Öten voltak testvérek, egyik bátyja hősi halált halt a Don-kanyarnál. F: 1943-tól Korompay Ilona. Fia: Balikó Zoltán (1946) orvos, hematológus és Balikó Tamás (1958) színész, rendező; leánya: Balikó Márta (1949) és Balikó Katalin (1950).

Iskola

A rákospalotai Könyves Kálmán Gimnáziumban tanult, a bp.-i Fasori Ev. Gimnáziumban éretts. (1935), a pécsi Erzsébettudományi Egyetem soproni Hittudományi Karán lelkészi okl. szerzett, majd Léván lelkésszé avatták (1940).

Életút

Az érdi gyülekezet lelkésze (1940–1942), a II. vh.-ban tábori lelkészként szolgált, majd Székesfehérvárott háttérszolgálatos (1942– 1944), mivel megtagadta, hogy felesküdjön Szálasira, a kőszegi katonai alreáliskola lelkésztanárává nevezték ki (1945), a vh. végén amerikai hadifogságban volt (1945–1946). Hazatérése után Monoron segédlelkész, egyúttal a bp.-i egyházmegye ifjúsági lelkésze és a Bibliatanács utazó titkára (1946–1949); közben Jány Gusztáv mellett volt a siralomházban (1946). A Diósgyőr-vasgyári munkásgyülekezet lelkipásztora (1949–1956). Egy egyházi gyűlésen elhangzott felszólalása miatt kivált az egyházi szolgálatból, segédmunkásként dolgozott (ún. aljzatbetonos volt a Borsodi Építőipari Vállalatnál, 1956 tavasza–okt.), a forradalom alatt folytathatta lelkészi munkáját, esperessé nevezték ki (1956. okt.–1958), az Állami Egyházügyi Hivatal követelésére megfosztották megbízatásától (1958 vége), a pécsi ev. gyülekezet lelkésze (1959–1990). A pécsi közgyűlés képviselője, a szociális és foglalkoztatási bizottság tagja (SZDSZ, 1990–1994).

Emlékezet

Portréját a pécsi Városháza első emeleti tárgyalótermében helyezték el (Bükösdi Géza festménye, 2006).

Elismerés

Pro Civitate Díj (1995).

Főbb művei

F. m.: A győzelem földjén. (Győr, 1943
2. kiad. 1944)
Hősök keresztyények. (Győr, 1943)
A megrepedt nádat nem töri el. Áhitatoskönyv betegek, szenvedők részére. Írta és összeáll. Cserháti Sándorral. (Bp., 1981
új kiad. 1996)
Az efezusi levél gyakorlati magyarázata lelkésztársaim és bibliaolvasó testvéreim számára. (Bp., 1985)
ford.: Luther: Így imádkozzál! Egyszeri útmutató az imádkozásra. (Győr, 1943
2. kiad. 1944)
Luther: Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? Ford. Véghelyi Antallal. (Bp., 1997).

Irodalom

Irod.: Krähling Dániel: B. Z. (Evangélikus Élet, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője