Bálint Alajos
Bálint Alajos

2024. május 18. Szombat

Bálint Alajos

régész, muzeológus

Születési adatok

1902. július 4.

Lugos

Halálozási adatok

1983. március 30.

Szeged


Család

Fia: Bálint Csanád (1943–) régész, az MTA tagja.

Iskola

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem történelem–földrajz szakos tanári okl. (1925), bölcsészdoktori okl. szerzett (1926).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Régiségtudományi Intézet gyakornoka (1925–1930), tanársegéde (1930–1936), egy. adjunktusa (1936–1939), a kassai Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum I. osztályú múzeumi segédőre (1939–1945), őre (1945), ill. mint miniszteri biztos (1945–1948) részt vett a múzeumokat ért világháborús károk felmérésében, a köz- és magángyűjtemények újjászervezésében. A szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója, egyúttal a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője (1949–1968). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK előadója (1958–1966); c. egy. docens (1964-től). Középkori régészettel, falukutatással, temetőfeltárásokkal fogl. Úttörő szerepet játszott az elpusztult dél-alföldi templomok és a hozzájuk tartozó temetők feltárásában. A mai régészeti topográfiai kutatások kezdeményezője: a Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék általa összeállított régészeti katasztere az első ilyen magyarországi régészeti szakmunka. Miniszteri biztosként a II. vh. után vezető szerepet játszott a magyarországi múzeumok helyreállításában. Muzeológusként szegedi igazgatósága idején két új szárnnyal bővítette a szegedi múzeumot, újjászervezte a Szegedi Képtár anyagát, helyreállította és kiállítási célokra alkalmassá tette a szegedi vármaradványt.

Elismertség

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság választmányi tagja, a Magyar Néprajzi Társaság tagja.

Szerkesztés

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvének szerkesztője (1956–1968).

Főbb művei

F. m.: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata. Egy. doktori értek. is. (Makó, 1926)
Honfoglaláskori sírok Ószentivánon és Bánkúton, valamint a szentes-jánoshalmi leletek. (Szeged, 1932)
A makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei. (Makó, 1936)
A mezőkovácsházi középkori település emlékei. (Dolgozatok a Ferenc József Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből, 1939)
Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék régészeti katasztere. Összeáll. (Makó, 1941)
Régészeti feladatok a Felvidéken. (Kassa, 1942)
A kiskunfélegyháza-templomhalmi temető. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956)
Muhi elpusztult középkori falu tárgyi emlékei. Leszih Andor ásatásai. Éri Istvánnal. (Régészeti füzetek. Bp., 1959)
A középkori Nyársapát lakóházai (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1960/62. Szeged, 1963)
Szeged. Szerk. (Szeged, 1969, 2. kiad. 1975).

Irodalom

Irod.: In memoriam B. A. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1978/79. Szeged, 1980)
Trogmayer Ottó: B. A. 80 éves. (Archaeológiai Értesítő, 1982)
Korek József: B. A. (Archeológiai Értesítő, 1984)
Kőhegyi Mihály: B. A. (Múzeumi kutatás Csongrád megyében, 1986)
Bodrits István: B. A. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

Gulyás. I. köt. téves születési hely: Makó!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője