Bálint András
Bálint András

2024. április 14. Vasárnap

Bálint András

történész, tanító

Születési adatok

1886. október 28.

Bácsfalu, Brassó vármegye

Halálozási adatok

1962. július 25.

Hosszúfalu


Iskola

Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott tanult, majd Nagyenyeden tanítói okl. szerzett (1914 előtt).

Életút

A hosszúfalusi, majd a bácsfalusi népiskola tanítója (1914-ig), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). A II. vh. után a hosszúfalusi polgári iskola tanára (1929-től), a bácsfalusi gazdakör vezetője, a szecselevárosi csángó múzeum alapítója. Hétfalu a hét barcasági csángó-magyar falu gyűjtőneve: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu = Négyfalu; Tatrang, Zajzon, Pürkerec = Háromfalu. A Négyfalut a román összevonás után Szecselevárosnak is hívták. (sacele rom. ‘falvak, falvacskák’). A barcasági csángó magyar falvak történetének kutatója, jelentősek (részben) kéziratban maradt helytörténeti, néprajzi munkái, népdalgyűjteményei és gazdasági írásai.

Szerkesztés

A Csángó Naptár szerkesztője, itt jelentek meg a csángósággal kapcsolatos dolgozatai (1923–1932). További írásait az Erdélyi Helikon adta közre (1938).

Főbb művei

F. m.: A barcasági csángó-magyarok. Tíz csángó magyar falu története. Monográfia-kézirat. (1959).

Irodalom

Irod.: Beke György: B. A., egy barcasági csángó helytörténész. (Kortárs, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője