Bálint András
Bálint András

2021. október 17. Vasárnap

Bálint András

történész, tanító

Születési adatok

1886. október 28.

Bácsfalu, Brassó vármegye

Halálozási adatok

1962. július 25.

Hosszúfalu


Iskola

Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott tanult, majd Nagyenyeden tanítói okl. szerzett (1914 előtt).

Életút

A hosszúfalusi, majd a bácsfalusi népiskola tanítója (1914-ig), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). A II. vh. után a hosszúfalusi polgári iskola tanára (1929-től), a bácsfalusi gazdakör vezetője, a szecselevárosi csángó múzeum alapítója. Hétfalu a hét barcasági csángó-magyar falu gyűjtőneve: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu = Négyfalu; Tatrang, Zajzon, Pürkerec = Háromfalu. A Négyfalut a román összevonás után Szecselevárosnak is hívták. (sacele rom. ‘falvak, falvacskák’). A barcasági csángó magyar falvak történetének kutatója, jelentősek (részben) kéziratban maradt helytörténeti, néprajzi munkái, népdalgyűjteményei és gazdasági írásai.

Szerkesztés

A Csángó Naptár szerkesztője, itt jelentek meg a csángósággal kapcsolatos dolgozatai (1923–1932). További írásait az Erdélyi Helikon adta közre (1938).

Főbb művei

F. m.: A barcasági csángó-magyarok. Tíz csángó magyar falu története. Monográfia-kézirat. (1959).

Irodalom

Irod.: Beke György: B. A., egy barcasági csángó helytörténész. (Kortárs, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013