Balla Károly
Balla Károly

2021. október 28. Csütörtök

Balla Károly

író, újságíró

Névváltozatok

Blau

Születési adatok

1913. november 10.

Ratosnya

Halálozási adatok

1959. november 14.

Kolozsvár


Család

Leánya: Balla Zsófia (1949–) költő.

Iskola

Az elemi elvégzése után Bánffyhunyadon cipészinas, majd vándormuzsikus volt. Két osztályt végzett a kolozsvári Tarbut zsidó gimnáziumban.

Életút

A Dermata Bőrgyár munkása (1936-ig), majd kolozsvári üzemekben szövőmesterként dolgozott (1937–1940). Az illegális kommunista mozgalom tagja, deportálták, szülei haláltáborban pusztultak el (1944). Elbeszélései, kisregényei élményanyagát gyermek- és ifjúkorából merítette: az erdélyi fatelepek és külvárosok soknyelvű munkásainak, kispolgárainak változatos világát örökítette meg. Bár novelláiban, színműveiben kevésbé élesen jelentkeznek a felszabadulást követő idők erdélyi falvainak, városainak társadalmi összeütközésekben élő emberei, ezek az írásai kétségtelenül az új élet építése adott időszakainak változó igényességű dokumentumai. Gyakran semmibe veszi a novella műfaji szabályait, s remek, felvillanásszerű alakábrázolásai sem feledtetik, hogy szépírói nyelvét nem ritkán naturalista és sablonos fordulatok szegényítik. Lélekábrázolása utolsó művében, a Miskában (1959) érett művészivé. Ebben a kortárs kritika részéről remeklésnek tartott regényben már meggyőzően jelentkeznek írói tehetségének eredeti jegyei: kisemberek hétköznapjairól reálisan, humánusan szólva előhírnöke egy új prózai kibontakozásnak. A sepsiszentgyörgyi színház 1953-ban a Gyalogfecske, a kolozsvári Állami Magyar Színház 1956-ban a Vádolom magam c. színművét mutatta be.

Szerkesztés

A Világosság (1945), az Igazság mukatársa (1946–1951), a Művelődési Útmutató szerkesztője (1951–1956), az Ifjúsági Könyvkiadó kiadói szerkesztője (1957–1959).

Főbb művei

F. m.: Kényszerhaladás. Kisreg. (Kolozsvár, 1934)
Széles ösvényen. Novellák. (Bukarest, 1949)
Fény a hegyeken. Elb.-ek. (Bukarest, 1950)
Drága föld. Elb.-ek. (Bukarest, 1951)
A testvériség jegyében. Riport a Magyar Autonóm Tartományból. (Bukarest, 1952)
A jel. Novellák, karcolatok. (Bukarest, 1955)
Vádolom magam. Dráma. (Bukarest, 1957)
Mesterhegedű. Ifj. novellák. (Bukarest, 1958)
Miska. Kisreg. (Bukarest, 1959)
A legszebb emlék. Vál. írások. Vál. Majtényi Erik. (Bukarest, 1961).

Irodalom

Irod.: Mikó Imre: B. K. írásai. (Utunk, 1950. 12.)
Asztalos István: Búcsú. (Utunk, 1959. 47.)
Bodor Pál: Íratlan szép regény. (Utunk, 1961. 41.)
Fodor Sándor: Memento. (Utunk, 1973. 45.)
Szász János: A vörös gomb. (Igaz Szó, 1973. 11.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013