Balla Péter
Balla Péter

2021. május 11. Kedd

Balla Péter, horhii

népdalgyűjtő, hegedűtanár

Születési adatok

1908. augusztus 11.

Hajdúszoboszló

Halálozási adatok

1984. december 11.

Vecsés


Család

Sz: Balla István állatorvos Hódmezővásárhelyen, majd Belényesen (Bihar vm.), Szűcs Margit. Családja még az I. vh. kitörése előtt Belényesre költözött.

Iskola

Iskoláit Belényesen végezte, a román művelődési minisztérium ösztöndíjával a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Koncz Jánosnál tanult (1927–1929), a Nemzeti Zenedében Kladivkó Vilmos növendéke (1936–1938).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Néprajzi Osztályának fizetéstelen gyakornoka (1932–1938), a Soli Deo Gloria ref. diákszövetség országos énekügyi titkára (1938–1945), a Református Egyetemes Konvent országos énekügyi titkára (1945–1952), a Népművészeti Intézet főelőadója (1952–1958), Monoron hegedűtanár (1958–1972). A magyar ének-zene és a református egyházi énekköltészet kiemelkedő egyénisége. Saját szerzésű énekei, kórusművei mellett a ma használatos templomi énekeskönyv 512 énekének válogatója. A népdalgyűjtésben Lajtha László módszerét követte, elsősorban a bukovinai székelyek és csángók népzenéjével, népdalaival fogl.

Emlékezet

Halála után, vecsési házán emléktáblát helyeztek el (1988).

Főbb művei

F. m.: Leánykáink játékdalai. (Kalangya, 1933)
Népzenei gyűjtés a bukovinai székelyek közt. Buday György fametszeteivel. (Ethnographia, 1935)
15 bukovinai csángó népdal kottája és szövege. Buday György fametszeteivel. (Szegedi kis kalendárium, 1935)
Kis magyar daloskönyv. Szerk., jegyz. (Bp., 1940)
A magyar népdal kis tükre. (Bp., 1944
új kiad. 1974)
Kis énekeskönyv. (Bp., 1948)
Dalolj velünk! Észak-magyarországi népdalok. (Bp., 1956)
Új ékezet. Szerk. Cseh József, Kálmán Lajos. (Bp., 1986).

Irodalom

Irod.: Havas Gábor–Kálmán Lajos: B. P. emlékezete. (Confessio, 1985)
Kálmán Lajos: B. P. (Reformátusok Lapja, 1985. 1.)
Olsvai Imre: B. P. (Honismeret, 1985)
Ifj. Kodolányi János: B. P. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

Valamennyi lexikonban (MÉL IV., RÚL II., ÚMÉL I. stb.) téves halálozási hely: Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013