Ballai Károly
Ballai Károly

2021. október 18. Hétfő

Ballai Károly

pszichológus, vendéglátó-ipari szakíró

Névváltozatok

1910-ig Blasutigh

Születési adatok

1883. január 14.

Budapest

Halálozási adatok

1947. január 4.

Budapest


Iskola

Tanulmányait magánúton végezte, autodidakta kutató.

Életút

A Magyar Posta díjnoka (1898–1906), segédtisztje, ellenőre (1906–1921); közben a Tanácsköztársaság idején az Országos Postás Szakszervezet összbizalmi testületének tagja (1919. ápr.–júl.), a bukás után politikai szerepvállalása miatt nyugdíjazták (1921). A Gellért Szálló alkalmazottja (1921–1927), a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestületének vezető jegyzője (1927-től). A Magyar Gyermektanulmányi Társaság (MGYT) alapító tagja (1906), titkára (1911-től). A II. vh. után a Társaság pénzügyi és kiadóhivatalának vezetője, társelnöke (1945–1946). A Gyermektanulmányi Múzeum alapító vezetője (1911-től); a brüsszeli (1911), a berlini (1912), a bp.-i (1913) és a londoni gyermektanulmányi kiállítás szervezője (1914). A magyarországi gyermeklélektani kutatások úttörője, a „gyermektanulmányozás” módszerének kidolgozója, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság és a Gyermektanulmányi Múzeum megalapítója. Elsőként dolgozta fel a magyar kisdednevelés történetét, ill. elsők között vizsgálta a kisgyermekek ösztönszerű viselkedéseit. A magyarországi szálloda- és vendéglátóipar történetével is fogl.

Szerkesztés

A Postás c. szakszervezeti lap (1919), a Vendéglősök Lapja, a Magyar Szállodás és Vendéglős Évkönyv szerkesztője (1930–1934). A Gasztronómiai Könyvtár (Gundel Károllyal, 1934–1937), a Nagy László Könyvtár (Kemény Gáborral, Nógrády Lászlóval, 1934–1943) és A vendéglátóipar könyvtára c. könyvsorozatok szerkesztője (1935–1943).

Főbb művei

F. m.: A gyermektanulmányozás módszerei, különös figyelemmel a kisdedkorra. (Bp., 1911
2. bőv. kiad. 1913)
A kisded ösztönszerű munkái. (Bp., 1911)
A kisdedgyermek munkaszerű foglalkoztatásának gyermektanulmányi módja. (Bp., 1913)
A magyar kisdednevelés fejlődéstörténetének vázlata. 1843–1914. (Bp., 1916)
A magyar gyermek kephalindexe. (A Gyermek, 1918)
Magyar kocsmák és fogadók a XIII–XVIII. században. (Bp., 1927)
A magyar gyermek. Eredeti mérések és lélektani adatok alapján. (Bp., 1929
2. kiad. 1932)
Valkai András Bánk-bánjának históriája és a Bánk-bán-monda eredete. (Bp., 1930)
A magyar szállodás és vendéglős ipar védekezése a kontárok ellen (Bp., 1935)
A magyar vendéglátóipar korszerű újjászervezése. (Bp., 1942)
A magyar vendéglátóipar története. I. A honfoglalás századától az 1848–49. szabadságharcig. (Bp., 1943
hasonmás kiad. 1988)
szerk.: A Gyermektanulmányi Múzeum szervezete és az anyaggyűjtés szabályai. Nagy Lászlóval. (Bp., 1910)
A Gyermektanulmányi Múzeum gyűjteményeinek leírása. Összeáll. (Bp., 1912)
Az első magyar országos gyermektanulmányi kongresszus naplója s a vele kapcsolatos kiállítás leírása. Répay Dániellel. (Bp., 1913)
Jelentés a Magyar Gyermektanulmányi Társaság VIII. egyesületi évéről. Répay Dániellel. (Bp., 1914)
Tíz év a magyar gyermektanulmányi irodalomból. 1907–1916. Összeáll. (Bp., 1917)
Nagy László emlékére. Nógrády Lászlóval. (Bp., 1932)
Nagy László: A magyar közoktatás reformja. Sajtó alá rend. (Bp., 1934)
A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. I. Okmányok, iratok, jegyzőkönyvek és törvények. (Bp., 1935)
Negyven év a magyar szállodás- és vendéglősipar életéből. Tábori Kornéllal. (Bp., 1938)
Vendéglátóipari tudnivalók. Törvények rendeletek, bírósági és egyéb megállapítások gyűjteménye. I–V. (Bp., 1938–1943).

Irodalom

Irod.: Kemény Gábor: B. K. (Pedagógus Értesítő, 1947)
Ádám Péter: A Magyar Gyermektanulmányi Társaság hőskora. (Pszichológiai tanulmányok. Bp., 1959)
H. Kohut Mária: Adatok a Magyar Gyermektanulmányi Társaság működéséhez. (Pedagógiai Szemle, 1960)
Búzás László: A hazai gyermektanulmányozás fejlődése és hanyatlásának okai. (Pedagógiai Szemle, 1961)
Deák Gábor: B. K. és a magyar gyermektanulmányi mozgalom. (Neveléstörténeti füzetek, 1984)
Köte Sándor: B. K. és Kemény Gábor kapcsolata. (Neveléstörténeti füzetek, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013