Balló Mátyás
Balló Mátyás

2024. április 20. Szombat

Balló Mátyás

kémikus

Születési adatok

1844. november 30.

Liptószentmiklós, Liptó vármegye

Halálozási adatok

1930. szeptember 27.

Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Család

Sz: Balló Mátyás fa- és vasnagykereskedő, Mikó Mária. Unokája: Balló Alfréd (1902–1974) gépészmérnök.

Iskola

A bécsi (1864–1866), a zürichi műszaki egyetemen tanult (1866–1868), Zürichben vegyész és bölcsészdoktori okl. szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.).

Életút

A pesti, ill. bp.-i IV. ker.-i főreáliskolában (= Eötvös József Gimnázium) a vegytan r. tanára (1868–1900), egyúttal a József Műegyetem Vegyészmérnöki Osztály Általános és Speciális Kémiai Tanszékén Nendtvich Károly tanársegéde (1868–1871). Bp. székesfőváros vegyésze (1873–1883), a székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer-vizsgáló állomás vezetője (1883–1901), ill. az állomásból alakult intézet alapító igazgatója (1901–1910). Analitikai kémiával, elsősorban ásvány- és ivóvíz-meghatározásokkal fogl. A bp.-i IV. ker.-i főreáliskolában nemzetközi hírű kémiai laboratóriumot szerelt fel, amelyben a városháza intézkedésére megkezdte a közegészségügyi- és élelmiszer-vizsgálatokat, majd az elsők között határozta meg a Duna folyó vegyi viszonyait. Az 1880-as évektől ezek a vizsgálatok minden idejét lekötötték, ezért kezdeményezte a gimnázium laboratóriumából a fővárosi Vegyészeti és Élelmiszer-vizsgáló Állomás megalakítását (1883). Számos népszerű kémiai tankönyv és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője.

Emlékezet

Emlékét Újpalotán (Bp. XV. ker.) utca, a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumban a Híres vegyészek arcképcsarnoka c. állandó kiállításon nagy méretű olajportré őrzi.

Elismertség

A berlini vegyészeti társulat, a palermói fizikai és kémiai intézet tagja.

Szerkesztés

A Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgálati Intézet Évkönyveinek szerkesztője (1901–1909).

Főbb művei

F. m.: Das Naphtalin und seine Derivate. Egy. doktori értek. is. (Braunschweig, 1870)
Zur Geschichte des Naphtylamins. (Berlin, 1870)
Die aus Rosalinin und Bromnaphtalin oder Naphtylamin derivirenden Farbstoffe. (Berlin, 1870)
A vegytan alapelvei. (Pest, 1872
2. átd. kiad. 1877)
Az aethyloxalátnak hatásáról a naphtylaminra. (Bp., 1873)
A Duna-folyam vegyi viszonyairól Budapest mellett. (Bp., 1873)
A vízelvonó testek behatásairól a kámforsavra és amidjaira. (Bp., 1880)
Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból és néhány ásványvíz elemzése. (Bp., 1881)
Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1881. febr. 14.
Értekezések a természettudományok köréből. 11. köt. 5. Bp., 1881)
Tejelemzések. Szakvélemény a főváros tejkérdéséről. (Bp., 1888–1889)
Elemi vegytan. Középisk. tankönyv. (Bp., 1890).

Irodalom

Irod.: Konek Frigyes: B. M. l. tag emlékezete. (Bp., 1934)
B. M. (A magyar vegyészet arcképcsarnoka. III. Várpalota, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője