Baló József
Baló József

2021. október 24. Vasárnap

Baló József, nagybaczoni

pedagógus

Születési adatok

1860. május 1.

Nagybacon, Háromszék vármegye

Halálozási adatok

1916. november 28.

Budapest


Család

Fia: Baló József (1895–1979) orvos, patológus. Unokája: Baló-Banga Mátyás (1947) orvos, bőrgyógyász, allergológus.

Iskola

A kolozsvári állami tanítóképzőben éretts. és tanítói okl. (1878), a bp.-i állami polgári iskolai tanárképző intézetben (Paedagogigum) tanárképzőintézeti tanári okl. (1881), a bp.-i tudományegyetemen m.–francia szakos középiskolai tanári okl. (1888), bölcsészdoktori okl. szerzett (1892).

Életút

Alsórákoson (Nagyküküllő vm.) községi tanító (1878–1879), a bp.-i kegyesrendi (piarista) gimnázium helyettes tanára (1881–1884), r. tanára (1884–1894); közben Svájcban, Ausztriában és Németországban (1883), majd Franciaországban, Olaszországban, ill. Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1887). A Paedagogium r. tanára (1894–1916); vezető tanára (1898–1901), c. igazgatója (1901–1904) és r. igazgatója is (1904–1916). A népiskolai nevelés és oktatás fejlesztésével fogl., fontos tankönyvírói tevékenysége: az egyik első iskolai lélektani tankönyv szerzője. Nevelés- és irodalomtörténeti munkássága is jelentős, irodalomtörténészként elsősorban Bajza Józseffel fogl.

Elismertség

A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesületének elnöke (1908–1916). A Felső Nép- és Polgáriiskolai Tanítók és Tanítónők Egyesületének másodtitkára (1884–1891), első titkára (1891–1895).

Szerkesztés

A Család és Iskola c. folyóirat rovatvezetője (1889-től).

Főbb művei

F. m.: Az Osztrák–Magyar Monarchia földrajza a polgári iskolák I. osztálya számára. (Bp., 1888)
Mennyiségtan és természeti földrajz. (Bp., 1890)
Bajza József dramaturgiai munkálkodása. Egy. doktori értek. is. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1891)
A csillagászati és fizikai földrajz kapcsolatban a térképrajzolás elemeivel. (Bp., 1891)
Lélektan, tekintettel a nevelés feladataira. Tanítóképzőintézeti tankönyv. (Bp., 1901)
A lelki élet alaptörvényei. (Bp., 1901)
A magyar népoktatásügy szervezete. (Bp., 1901
4. jav. kiad. 1912
románul: Arad, 1911)
A gyermekeknek pedagógiai célú megfigyelése. (Család és Iskola, 1902)
Népiskolai nevelés- és oktatástan. Tanítóképzői tankönyv. (Bp., 1905)
A nevelés története. Tanítóképzői tankönyv. (Bp., 1905)
Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítására. (Bp., 1908)
Természetrajz a népiskolák V. és VI. osztálya számára. (Bp., 1908
2. jav. kiad. 1913).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013