Balogh András Sándor
Balogh András Sándor

2024. április 20. Szombat

Balogh András Sándor

politikus, református lelkész

Születési adatok

1893. november 11.

Nagykapos, Ung vármegye

Halálozási adatok

1965. december 1.

Drávaszabolcs, Baranya megye


Család

Sz: Balogh Sándor folyamőr. F: 1919-től Nagy Eta.

Iskola

Elemi és középiskoláit Sárospatakon, Beregszászon és Ungvárott végezte, az ungvári r. k. főgimnáziumban éretts. (1913), a bp.-i Református Teológiai Akadémián lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1932; II.: 1934).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), majd a Horthy-féle nemzeti hadseregben hivatásos katona (1919–1924; 1924-ben szerelt le). A dunaharaszti, az ábrándi, a sárkeresztúri, a váci, a bugyi és törökbálinti gyülekezet segédlelkésze, ill. lelkipásztora (1930–1943). Később Bp.-en élt, rendelkezési állományban volt (1943–1948). A II. vh. után az FKgP tagja (1945-től), a párt bp.-i V. ker.-i szervezetének elnöke (1945–1948) és a bp.-i törvényhatósági bizottság tagja (1945–1948). Az FKgP ngy.-i pótképviselője (Nagy-Bp., az elhunyt Eckhardt Emil mandátuma helyén, 1946. márc. 11.–1947. júl. 25.). Visszavonult a közélettől, az alsódabasi, az adorjáni, majd a drávaszabolcsi gyülekezet lelkipásztora (1948–1955 és 1958–1965). Közlekedési baleset áldozata lett.

Szerkesztés

A dunaharaszti Magyar Dunavidék c. lap kiadója és felelős szerkesztője (1931–1933).

Főbb művei

F. m.: Dunaharaszti, Dunakisvarsány és Tököl-Szilágyitelep ref. fiókegyházainak rövid története. (Bp., 1928).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. A. S. (Az 1945. évi országgyűlés almanachja. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője