Balogh Arnold
Balogh Arnold

2023. szeptember 26. Kedd

Balogh Arnold

jogász

Névváltozatok

1887-ig Bleyer

Születési adatok

1870. március 15.

Tápiógyörgye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1913. november 28.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1893), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1894).

Életút

Bp.-en ügyvédként működött (1894–1913). Kereskedelmi joggal fogl., számos kommentárt készített a kereskedelmi jogszabályokhoz.

Szerkesztés

A Jogtudományi Közlöny szerkesztője (1906–1913); jogi dolgozatai még a fentin kívül elsősorban az Ügyvédek Lapjában (1897– 1904), és a Magyar Jogászegyletek Értekezéseiben jelentek meg (1911–1913).

Főbb művei

F. m.: A kereskedelmi ügynökök jogi állása. (Bp., 1897)
A hitelezők megkárosítására irányuló vagyonátruházások. (Bp., 1898)
A tőzsdei áruüzleti szokások. (Bp., 1898)
A magyar kereskedelmi törvény. (Bp., 1898)
Ügyvédek elleni fegyelmi eljárás Németországban. (Bp., 1899)
A részletügyletekről, tekintettel az igazságügyminiszteri törvénytervezetre. (Bp., 1900)
Az ügyvédség a perrendtartás tervezetében. (Bp., 1901)
Az ügyvédség elleni támadások. Az ügyvédi munka díjazása. (Bp., 1903)
A községi jegyzők magánmunkálatairól. (Bp., 1904)
Törvény és bíró. Dolgozatok az igazságügy köréből. (Bp., 1905)
Bíró és törvény. (Bp., 1906)
A munkások balesetbiztosítása, tekintettel a törvényjavaslatra. (Bp., 1906)
Bírói szervezeti reformkérdések. (Bp., 1911)
Bíróságaink helyzete a perrendtartás életbeléptetésének küszöbén. (Bp., 1912).

Irodalom

Irod.: Dárday Sándor–Gallia Béla: B. A. (Jogtudományi Közlöny, 1913).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője