Balogh Béla
Balogh Béla

2021. október 17. Vasárnap

Balogh Béla

antropológus, muzeológus

Születési adatok

1890. január 3.

Kassa

Halálozási adatok

1947. december 3.

Debrecen


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1911), természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1918), az antropológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1915), majd orosz hadifogságban volt (1915–1918). A szolnoki Állami Főgimnázium (= Verseghy Ferenc Gimnázium) r. tanára (1918–1941), egyúttal a debreceni tankerület természetrajzi tanulmányi felügyelője (1937– 1941), a debreceni középiskolai tanárképző intézet r. tanára (1941–1947). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a Debreceni Tudományegyetemen az antropológia magántanára (1934–1937), mb. előadója (1937–1947), c. ny. rk. tanára (1947). Antropológusként elsősorban iskolás gyermekek és egyetemisták testi fejlettségével fogl., a magyarországi sportantropológiai kutatások úttörője; majd 1943-ban az Alföldi Tudományos Intézet megbízásából megkezdte a Kunság antropológiai felvételezését. Jelentősek az ujjak bőrlécrendszerére vonatkozó kutatásai. Az ő, az 1920-as évek elejétől kezdeményezett gyűjtéseiből alakult meg a Szolnoki Városi Múzeum (= Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye néven) amelynek állományát később többen is gyarapítottak ajándékaikkal (idekerült Hild Viktor vm.-i főlevéltáros gyűjteménye is).

Emlékezet

Szolnokon temették el, a városban ma is utca őrzi emlékét.

Elismertség

A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület alapító tagja, a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör és a Földrajzi Társaság Didaktikai Szakosztályának választmányi tagja. A Tisza István Tudományos Társaság, a Vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizottság., ill. a Deutsche Gesellschaft für Rassenforschung tagja.

Szerkesztés

A Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye Kiadványai sorozatszerkesztője (1935-től).

Főbb művei

F. m.: Adatok a lapockacsont méreti vizsgálatához. Osteometriai tanulmány és egy. doktori értek. is. (Bp., 1911)
A hazai antropológia sorsa. (Debrecen, 1928)
Szolnok város és környékének földrajza. Földrajzi alapfogalmak. Szolnok közép- és középfokú iskoláinak I. osztálya számára. (Bp., 1931)
Vizsgálatok az ifjúság teljesítményeiről. Sportantropológiai tanulmány. (Testnevelés, 1934)
Az ujjak bőrlécrendszere örökléstani szempontból. (Bp., 1935)
Debrecen antropológiai feladatai. (Debrecen, 1938)
A nevelés biológiai alapjai. (Szolnok, 1938)
Ungarische Rassenkunde. (Berlin, 1940)
A debreceni egyetemi hallgatók antropológiai vizsgálata az 1938–1939. tanévben. (Debrecen, 1942)
A természettudományos emberszemlélet múltja és jelene. (Bp., 1943)
Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Többekkel. (Debrecen, 1944)
Embertani vizsgálatok a Nagykunságban. (Alföldi Tudomáyos Intézet Évkönyve, 1944/45)
Polydactyly and Syndactyly. Nemes Jánossal. (Bp., 1947)
A nagykunok termetéről. Bartucz Lajossal. (Bp., 1954).

Irodalom

Irod.: Bartucz Lajos: B. B. (Alföldi Tudományos Gyűjtemény. II. 1946–1947. Debrecen, 1948)
Bartucz Lajos: Megemlékezés B. B.-ról. (Biológiai Közlemények, 1954)
„A múlt csak példa legyen most”. 60 éves a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. (Jászkunság, 1994)
Kürthy László: B. B. élete és munkássága. (Szolnok, 1996)
Pató Mária: A szolnoki városi könyvtár és múzeum története. 1933–1944. (Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. X. Szolnok, 1997)
Kertész Róbert: Állandó értékek a változó időben. (Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Szerk. V. Szász József. Szolnok, 2000)
Kaposvári Györgyi: B. B. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013