Balogh Béla
Balogh Béla

2023. december 8. Péntek

Balogh Béla

antropológus, muzeológus

Születési adatok

1890. január 3.

Kassa

Halálozási adatok

1947. december 3.

Debrecen


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1911), természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1918), az antropológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934).

Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1915), majd orosz hadifogságban volt (1915–1918). A szolnoki Állami Főgimnázium (= Verseghy Ferenc Gimnázium) r. tanára (1918–1941), egyúttal a debreceni tankerület természetrajzi tanulmányi felügyelője (1937– 1941), a debreceni középiskolai tanárképző intézet r. tanára (1941–1947). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a Debreceni Tudományegyetemen az antropológia magántanára (1934–1937), mb. előadója (1937–1947), c. ny. rk. tanára (1947). Antropológusként elsősorban iskolás gyermekek és egyetemisták testi fejlettségével fogl., a magyarországi sportantropológiai kutatások úttörője; majd 1943-ban az Alföldi Tudományos Intézet megbízásából megkezdte a Kunság antropológiai felvételezését. Jelentősek az ujjak bőrlécrendszerére vonatkozó kutatásai. Az ő, az 1920-as évek elejétől kezdeményezett gyűjtéseiből alakult meg a Szolnoki Városi Múzeum (= Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye néven) amelynek állományát később többen is gyarapítottak ajándékaikkal (idekerült Hild Viktor vm.-i főlevéltáros gyűjteménye is).

Emlékezet

Szolnokon temették el, a városban ma is utca őrzi emlékét.

Elismertség

A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület alapító tagja, a szolnoki Verseghy Ferenc Irodalmi Kör és a Földrajzi Társaság Didaktikai Szakosztályának választmányi tagja. A Tisza István Tudományos Társaság, a Vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizottság., ill. a Deutsche Gesellschaft für Rassenforschung tagja.

Szerkesztés

A Szolnok Város Közkönyvtára és Múzeumi Gyűjtőhelye Kiadványai sorozatszerkesztője (1935-től).

Főbb művei

F. m.: Adatok a lapockacsont méreti vizsgálatához. Osteometriai tanulmány és egy. doktori értek. is. (Bp., 1911)
A hazai antropológia sorsa. (Debrecen, 1928)
Szolnok város és környékének földrajza. Földrajzi alapfogalmak. Szolnok közép- és középfokú iskoláinak I. osztálya számára. (Bp., 1931)
Vizsgálatok az ifjúság teljesítményeiről. Sportantropológiai tanulmány. (Testnevelés, 1934)
Az ujjak bőrlécrendszere örökléstani szempontból. (Bp., 1935)
Debrecen antropológiai feladatai. (Debrecen, 1938)
A nevelés biológiai alapjai. (Szolnok, 1938)
Ungarische Rassenkunde. (Berlin, 1940)
A debreceni egyetemi hallgatók antropológiai vizsgálata az 1938–1939. tanévben. (Debrecen, 1942)
A természettudományos emberszemlélet múltja és jelene. (Bp., 1943)
Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Többekkel. (Debrecen, 1944)
Embertani vizsgálatok a Nagykunságban. (Alföldi Tudomáyos Intézet Évkönyve, 1944/45)
Polydactyly and Syndactyly. Nemes Jánossal. (Bp., 1947)
A nagykunok termetéről. Bartucz Lajossal. (Bp., 1954).

Irodalom

Irod.: Bartucz Lajos: B. B. (Alföldi Tudományos Gyűjtemény. II. 1946–1947. Debrecen, 1948)
Bartucz Lajos: Megemlékezés B. B.-ról. (Biológiai Közlemények, 1954)
„A múlt csak példa legyen most”. 60 éves a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. (Jászkunság, 1994)
Kürthy László: B. B. élete és munkássága. (Szolnok, 1996)
Pató Mária: A szolnoki városi könyvtár és múzeum története. 1933–1944. (Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. X. Szolnok, 1997)
Kertész Róbert: Állandó értékek a változó időben. (Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Szerk. V. Szász József. Szolnok, 2000)
Kaposvári Györgyi: B. B. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője