Balogh Endre
Balogh Endre

2024. július 20. Szombat

Balogh Endre, nyárádszentimrei

író

Születési adatok

1881. március 30.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1925. március 8.

Kolozsvár


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1906), Kolozsvárott ügyvédi vizsgát tett (1908).

Életút

Marosvásárhelyen ügyvédi irodát nyitott (1908–1915), majd felhagyott ügyvédi hivatásával és csak az irodalomnak élt (1915-től). 1920-tól megjelenő, Gárdonyi Géza és Jókai Mór hatásáról tanúskodó novelláiban leggyakrabban az erdélyi középosztály sorsával fogl., hőseit kimunkált jellemábrázolással mutatta be. Egyik elbeszélésével díjat nyert a kolozsvári Napkelet c. folyóirat irodalmi pályázatán. Fő művét, Égő csipkebokor c. regényét már nem tudta befejezni. Jogi cikkeket és publiciszitikákat is írt.

Elismertség

A Kemény Zsigmond Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja.

Szerkesztés

Tárcái, novellái elsősorban a Marosvásárhelyben (1899–1900), a Székely Lapokban (1899–1906), a kolozsvári Ujságban (1899– 1923), a kolozsvári Ellenzékben (1903–1925), a Székely Ellenzékben (1906–1908), az Ellenőrben (1910–1914), a Pásztortűzben (1921–1925) és a bp.-i Napkeletben jelentek meg (1923–1925).

Főbb művei

F. m.: Költemények. (Zilah, 1914)
Hajótöröttek. Kis regények. (Kolozsvár, 1922)
Fehér rügy. Kis regény. (Kolozsvár, 1922)
Mesét írok neked. Elb.-ek. (Kolozsvár, 1925).

Irodalom

Irod.: B. E. emlékezete. Összeáll. György Lajos. Művei bibliográfiájával. (Kolozsvár, 1925)
Borbély István: B. E. (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925)
György Lajos: B. E. (Pásztortűz, 1925)
Remenyik Sándor: B. E. (Napkelet [Bp.], 1925)
Kicsi Antal: B. E. (Brassói Lapok, 1972. 23.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője