Balogh Ernő
Balogh Ernő

2022. szeptember 25. Vasárnap

Balogh Ernő

geológus, mineralógus, karsztkutató, barlangkutató

Születési adatok

1882. július 24.

Erdőhegy, Arad vármegye

Halálozási adatok

1969. július 11.

Kolozsvár


Iskola

Középiskoláit Nagyszalontán és Debrecenben végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1905), bölcsészdoktori okl. szerzett (1906).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén Szádeczky-Kardoss Gyula tanársegédje (1905–1914), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságba esett (1915. okt.–1918. febr.), Tomszkból megszökött, Albániában és Szerbiában hadi geológus (1918). A gyergyószentmiklósi állami gimnázium (1919), a kolozsvári leánygimnázium r. tanára (1920– 1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Földtani Tanszék (1940–1945), ill. a Bolyai Tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszék ny. r. tanára (1945–1959) és a tanszék vezetője (1945–1959). Kiváló természetfotós is volt, fényképeiből kiállításokat is rendeztek. Erdély karsztjait és barlangjait vizsgálta, számos erdélyi barlang (pl. a meziádi Czárán-barlang, a komárniki barlang, a bánáti Szarvas-barlang stb.) feltárását és tudományos feldolgozását végezte el. Elsőként mutatta ki, hogy a barlangok cseppkőképződményei eredetükben lublinit (= a barlangok kevésbé ismert ásványa) származékok. Jelentősek őslénytani és régészeti megállapításai is. Számos népszerű geológiai könyvet és tankönyvet írt.

Emlékezet

Szülőhelyén, Erdőhegyen (= Kisjenő), a helyi ref. templom falán születésének 125. évfordulóján emléktáblát avattak (Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász és Kátai Lajos nagyzerindi kőfaragó alkotása; 2007. júl. 29-én). Ugyanekkor nyitották meg a természetfotóiból összeállított kiállítást is.

Elismertség

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Ásvány- és Kőzettani Szakosztályának elnöke (1936–1940). Az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke (1936–1940). A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat t. tagja.

Elismerés

A Magyarhoni Földtani Társulat díszoklevele (1965).

Szerkesztés

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztály Közleményei szerkesztője (1930–1937), a kolozsvári Erdély c. honismereti lap főszerkesztője (1941–1944). Tud. dolgozatai a fentieken kívül elsősorban a Debrecenben (1899–1910), az Erdészeti Lapokban (1900–1901), a Múzeumi Füzetekben (1911–1914), a Magyar Mérnök és Építészegylet Közleményeiben (1913-tól), az Erdélyi Magyar Lányok c. lapban (1921– 1924), a Magyar Népben (1922-től), a Pásztortűzben (1924-től), és az Erdélyi Múzeumban jelentek meg (1932-től).

Főbb művei

F. m.: A Drágán-völgy Kecskés és Bulzur-patak közötti részének geológiai viszonyai. Egy. dokori értek. (Kolozsvár, 1906)
A Kolozsvár, Kajántó és Torda környéki bitumenes mészkövek és azok ásványai. (Múzeumi Füzetek, 1911)
Allgemeines Vorkommen von nich-parallelachsigen Zwillingen unter den Porphyrquarzen. (Múzeumi Füzetek, 1914)
A Föld köpönyege. A levegő sajátságai és tüneményei. (Cluj-Kolozsvár, 1926)
Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterran gipszeiben. (Cluj-Kolozsvár, 1926)
Az aranycipő. Színjáték. (Cluj, 1926)
Ez az én vérem. Versek. (Cluj-Kolozsvár, 1927)
A meziádi Czárán cseppkőbarlang. (Erdélyi Múzeum, 1932)
A komarniki barlang. (Cluj-Kolozsvár, 1934)
Protokalcit. Egy új ásvány. (Erdélyi Múzeum, 1937)
A Gyilkostó és sorsa. (Erdélyi Múzeum, 1940)
A lublinit – protokalcit – és átformálódási termékei. Hegyiliszt. (Cluj, 1956)
Cseppkővilág. (Bukarest, 1969)
tankönyvei: Kémia és ásványtan a magyar tannyelvű középiskolák 4. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1924
új kiad. Cluj, 1935)
Geológia a magyar tannyelvű középiskolák 8. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1924
új kiad. Cluj, 1935)
Vegytan és ásványtan a magyar tannyelvű középiskolák 4. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1937)
szerk.: Emlékkönyv Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. (Cluj-Kolozsvár, 1938).

Irodalom

Irod.: Csiky Gábor: B. E. 85 éves. (Karszt és Barlang, 1967)
Lám Irén: B. E. emlékezete. (Előre, 1969. máj. 21.)
Dénes György: B. E. (Karszt és Barlang, 1969)
Csiky Gábor: B. E. élete és munkássága. (Földtani Közlöny, 1972)
Csiky Gábor: B. E. professzor emlékezete. (Karszt és Barlang, 1972)
Csiky Gábor: Emlékezés B. E.-re születésének 100. évfordulóján. (Földtani tudománytörténeti évkönyv, 1980/81).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője