Balogh Gyula
Balogh Gyula

2021. október 17. Vasárnap

Balogh Gyula, beödi

levéltáros, költő

Születési adatok

1837. május 20.

Ihászi, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1921. április 20.

Szombathely


Iskola

Iskoláit Pápán, Kőszegen és Szombathelyen végezte. A pesti egyetemen jogot tanult (1859–1861), oklevelet nem szerzett.

Életút

Vas vármegyébben esküdt (1861–1862), a vármegye aljegyzője (1863–1867), a Vasmegyei Lapok szerkesztője (1867–1884). Vas vármegye allevéltárnoka (1884–1889), főlevéltárnoka (1889–1918). Vas vármegye és Szombathely város történetével fogl., összeállította a megye nemesi családjait. A megye és Szombathely város levéltárának rendezője, majd javaslatot dolgozott ki Győr város levéltárának rendezésére is.

Szerkesztés

Szombathelyen tanulmányai idején a Bimbófüzér c. ifj. lap szerkesztője. A Vasmegyei Lapok szerkesztője (1867–1884), a Vasmegyei Naptár (Augustich Imrével, Pauer-Mezei Antallal, 1865) és a Sopronmegyei Közlöny szerkesztője (1870).

Főbb művei

F. m.: Dalok. (Pest, 1861)
Költemények. (Szombathely, 1870)
Emlékkönyv Berzsenyi Dániel születésének 1876. május hó 6. és 7. megtartott százados évfordulóján. (Szombathely, 1876)
Újabb költemények. (Szombathely, 1879)
Az 1809. évi insurrectio és francia megszállás Vasmegyében. (Szombathely, 1885)
Vasmegye székházának története. (Szombathely, 1886)
A Rákóczy-nóta. (Szombathely, 1887)
Emlékkönyv a vasvármegyei iparkiállítás alkalmából. (Szombathely, 1887)
Vasvármegye. Vázlat a vármegye monographiájához. (Szombathely, 1891)
Vasvármegye nemes családai. (Szombathely, 1894
2. bőv. kiad. 1901)
Klió szolgálatában. (Szombathely, 1895)
Vasvármegye honvédsége 1848–1849-ben. (Szombathely, 1895)
Vas vármegye. Töbekkel. (Bp., 1898).

Irodalom

Irod.: Feiszt György: A költő levéltáros. Megemlékezés a 150 éve született B. Gy.-ról. (Vasi Honismereti Közlemények, 1987)
B. Gy. Összeáll. Pethő Gyula. (Szombathely, 1987)
Feiszt György: B. Gy. Vasvármegye főlevéltárnoka. (Vas megyei levéltári füzetek. 3. köt. Szombathely, 1990).

Megjegyzések

MÉL I.; UMIL I.: téves születési nap: máj. 28.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013