Balogh József
Balogh József

2021. október 22. Péntek

Balogh József

irodalomtörténész, klasszika-filológus

Névváltozatok

Bencze János

Születési adatok

1893. június 12.

Gödöllő

Halálozási adatok

1944. április 2.

Budapest


Család

Sz: Balogh (1877-ig) Blum Ármin rabbiképző-intézeti tanár, Reinitz Paula.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen, a berlini, a müncheni és a freiburgi egyetemeken tanult (1911–1915), Bp.-en bölcsészdoktori okl. szerzett (1918).

Életút

A Magyar Szemle Társaság (1927–1937), a Société de la Nouvelle Revue de Hongrie (1931–1944), a Society of the Hungarian Quarterly főtitkára (1935–1944). Ókori és középkori latinsággal és középkori magyar történeti forrásokkal fogl. Kiadta Szent István király Intelmeit, és jelentős eredményeket ért el a mű forrásainak tisztázása terén, ill. vizsgálta a X. sz. művelődéstörténeti hátterét. Lefordította Szent Ágoston vallomásait. Az angolszász politikai orientáció híve volt, a német megszállás után a Gestapo nyomozói megölték.

Szerkesztés

A Nouvelle Revue de Hongrie (1931–1944) és a The Hungarian Quarterly c. folyóiratok szerkesztője (1935–1944). Irodalmi és nyelvészeti dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Magyar Nyelvben (1921–1931), az Ethnographiában (1926– 1928), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1927-től), a Magyar Szemlében (1927-től) és a Századokban jelentek meg (1932- től).

Főbb művei

F. m.: „Vasa lecta et pretiosa”. Szent Ágoston confessiói. Egy. doktori értek. (Bp., 1918)
„Voces paginarum.” Adatok a hangos olvasás és írás történetéhez. (Bp., 1921
németül: Leipzig, 1927)
Szent Ágoston, a levélíró. (Szt. István Könyvek. 34. Bp., 1926)
Szent Gellért és a „symphonia Hungarorum”. (Magyar Nyelv, 1926)
A magyar műveltség sorsa. (Magyar Gimnázium, 1927)
Rex a recte regendo. (Cambridge, 1928)
Szent István politikai testamentuma. (Minerva, 1930/31)
Perpetua és Felicitas. (Bp., 1931)
A magyar királyság megalapításának világtörténeti háttere. (Századok, 1932)
A klasszikus műveltségért. (Parthenon. 7. A Magyar Szemle melléklete. Bp., 1934)
Szent István „Intelmei”-nek forrásai (Bp., 1936)
Libellus de institutione morum. Szent István Intelmei. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta (Scriptores rerum Hungaricarum. II. Bp., 1938)
ford.: Harnack, Adolf von: A szerzetesség. Ideáljai és története. Bencze János álnéven. (Bp., 1911)
Szent Ágoston vallomásai. I–II. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Rónay György: B. J. (Magyar mártír írók antológiája. Szerk. Bóka László. Bp., 1947)
Borzsák István: B. J. (Antik Tanulmányok, 1955)
Szekfü Gyula levelei B. J.-hez. Közzéteszi Nagy Péter Tibor. (Történelmi Szemle, 1992)
Frank Tibor: Editing as Politics. József Balogh and The Hungarian Quaterly. (The Hungarian Quaterly, 1993)
Demeter Tamás: B. J. és a filozófiatörténet. (Irodalomtörténeti Szemle, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013