Balogh Kálmán
Balogh Kálmán

2022. augusztus 12. Péntek

Balogh Kálmán

orvos, patológus

Születési adatok

1835. szeptember 29.

Szolnok, Külső-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1888. július 15.

Budapest


Család

Fia: Balogh Kálmán Oszkár (1867–1915) orvos, belgyógyász, a Pasteur Kórház főorvosa.

Iskola

A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1859), a kórélettan tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1863). Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.; r.: 1877. máj. 24.).

Életút

A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetem Élettani Tanszék tanársegéde (1860–1863) és magántanára (1863), az elméleti orvostan ny. r. tanára (1867–1871), a gyógyszertan ny. r. tanára és a Gyógyszertani Intézet ig.-ja (1871–1888), egyúttal az általános kórtan helyettes tanára (1871–1883); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1880–1888). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Sebészeti Intézet ny. r. tanára is (1863–1867). A kórszövettan művelésének és oktatásának magyarországi úttörőjeként hazánkban elsőként végzett bakteriológiai vizsgálatokat. Nemzetközileg is különösen értékesek a juhok Jacobson-szervével, valamint az agykéreg mozgatóközpontjának mesterséges ingerlésével kapcsolatos idegélettani kutatásai. Magyarországon elsőként ismertette Louis Pasteur tanításait és a külföldi sejtkórtani kutatások első eredményeit. Markusovszky Lajos munkatársaként közreműködött az Orvosi Hetilap szerkesztésében, jelentős munkásságát fejtett ki a magyarországi orvosképzés fejlesztésében, az orvosi szaknyelv magyarításában.

Emlékezet

Szolnoki szülőházát 1935-ben emléktáblával jelölték meg.

Elismertség

A Magyar Természettudományi Társulat első titkára (1863–1872), alelnöke (1872–1888).

Elismerés

Az MTA Nagyjutalma (1862).

Főbb művei

F. m.: Az ember élettana. I–II. Egy. tankönyv. (Pest, 1862–1864)
Általános kór- és kórjelzéstan. Egy. tankönyv. (Pest, 1865)
Néhány szó az izomidegek végződéséről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1865. febr. 27.
megjelent: A Mathematikai és Természettudományi Osztály Közlönye, 1865
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1865)
Gyógyszertan. (Pest, 1866)
Magyar gyógyszerkönyv. Többekkel. (Pest, 1871)
Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. (Bp., 1876)
Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. (Bp., 1876)
Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1878. jún. 24.
megjelent: Értekezések a természettudományok köréből. 8. köt. 15. Bp., 1878
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1878)
A Magyar gyógyszerkönyv kommentárja. (Bp., 1879)
A vér szétosztásairól az emberi testben. (Bp., 1880)
Orvosi műszótár. Többekkel. (Bp., 1883).

Irodalom

Irod.: Laufenauer Károly: B. K. emlékezete. (Nemzet, 1888. 198.)
Korányi Frigyes: Emlékbeszéd B. K. tanár felett. (M. Kir. Orvosegyesület Évkönyve, 1889/91)
Hőgyes Endre: Emkékbeszéd B. K. r. tagról. (Bp., 1890)
Láday Győző: Emlékezés két hírneves budapesti egyetemi tanárról. (Marosvásárhely, 1909)
Hahn Géza: A materialista irányzat kialakulása a magyar orvostudományban. (Orvostörténeti Közlemények, 1955)
Issekutz Béla: B. K. (A magyar orvosi iskola mesterei. Szerk. Réti Endre. Bp., 1969)
Karasszon Dénes: B. K. működésének jelentősége az experimentális neurológia történetében. (Orvosi Hetilap, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője