Balogh Károly
Balogh Károly

2022. augusztus 12. Péntek

Balogh Károly, krasznacégényi

fogorvos, szájsebész

Névváltozatok

1942 –1945 vitéz

Születési adatok

1895. február 15.

Krasznacégény, Szilágy vármegye

Halálozási adatok

1973. május 4.

Budapest


Család

Sz: Balogh Károly, Kajdy Piroska.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1920), a fogbetegségek kór- és gyógytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Kórbonctani Intézetében Buday Kálmán gyakornoka (1920– 1921), a Stomatológiai Klinika gyakornoka, egy. tanársegéde (1921–1940) és magántanára (1933–1940), a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. a BOTE-n a fogászat ny. r. tanára (1944–1952), egy. tanára (1952–1963), egyúttal a Stomatológiai Klinika, ill. az abból kivált Szájsebészeti Klinika igazgatója (1948–1963). A BOTE-n belül a Fogorvostudományi Kar megszervezője (1953– 1955) és a kar első dékánja (1955–1963). A bp.-i István Kórház Fogászati és Szájsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa (1940–1944). A száj és az állcsont daganatos betegségeivel, a fogeredetű gyulladások műtéti megoldásaival, valamint a nyelv és az ízérzés élet- és kórtanával fogl. Számos új fogorvosi műszert (pl. sebkampó, szájterpesztő, ínyterpesztő stb.) szerkesztett.

Emlékezet

Emlékére a SOTE Fogorvostudományi Kara Balogh Károly-emlékérmet alapított.

Elismerés

Árkövy József-emlékérem (1963), Akadémiai Díj (1963).

Főbb művei

F. m.: Új szájtágító műszer. (Fogorvosi Szemle, 1928)
Új típusú sebkampóról. (Fogorvosi Szemle, 1930)
A caries dentis kóroktanának mai állásáról. (Fogorvosi Szemle, 1933)
Az állcsontok dentalis lobjai. (Magyar Fogorvosok Lapja, 1936)
Fogeredetű fertőzések. (Orvosképzés, 1944)
A stomatologia tankönyve. Egy. tankönyv. (Bp., 1948)
Fogászat. Egy. tankönyv. (Bp., 1950
4. kiad. 1964)
A szájképletek tuberkulózisával kapcsolatos észrevételek. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
Szájsebészet. Egy. tankönyv. Skaloud Ferenccel, Varga Imrével, Berényi Bélával. (Bp., 1955
2. átd. kiad. 1962)
Fogeltávolítás. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
A fogbél nyirokkeringésére vonatkozó kísérletes vizsgálatok. Boros Sándorral. (Fogorvosi Szemle, 1957)
Gyermekkori rosszindulatú állcsontdaganatok. Skaloud Ferenccel, Vályi Edittel. (Magyar Onkológia, 1957)
Gerostomatologie. Többekkel. (Bp.– Leipzig, 1962)
A nyelv. Monográfia. Lelkes Kornéllal. (Bp., 1965)
A rágó- és mimikai izmok mechanoterápiája. (Fogorvosi Szemle, 1972)
szerk.: A Pázmány Péter Tudományegyetem Stomatológiai Klinika Emlékkönyve. 1908–1933. (Bp., 1933)
Máthé Dénes- emlékkönyv. (Bp., 1945).

Irodalom

Irod.: Huszár György: B. K. (A magyar fogászat története. Bp., 1965)
Varga István: B. K. (Fogorvosi Szemle, 1973)
B. K. (Orvosi Hetilap, 1973)
Huszár György–Schranz Dénes: A fogorvoslás oktatása és a Fogorvostudományi Kar kialakulása, működése 1945– 1975 között. (Bp., 1976)
Huszár György: Emlékezés B. K. professzorra. (Fogorvosi Szemle, 1986)
Bánóczy Jolán: B. K. professzor centenáriumára. (Fogorvosi Szemle, 1995)
Huszár György: B. K. életútja és iskolája. (Orvostörténeti Közlemények, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője