Balogh Károly
Balogh Károly

2021. október 17. Vasárnap

Balogh Károly, mankóbükki

irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1879. április 23.

Budapest

Halálozási adatok

1945. április 24.

Balassagyarmat


Család

Apai nagyanyja Madách Mária, Madách Imre nővére. Apja: Balogh Károly táblai elnök, anyja: Bérczy Margit, Bérczy Károly unokája.

Iskola

Három évig a bp.-i Ludovika Akadémián, majd a pécsi jogi líceumban tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1903), később filozófiát és természettudományokat is hallgatott (1921 körül).

Életút

Szécsény és Balassagyarmat szolgabírója (1903–1907), a fiumei tengerészeti hatóság miniszteri fogalmazója, (1907–1911), a fiumei kormányzóság miniszteri fogalmazója, segédtitkára, titkára (1911–1915). Az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1915–1918), az összeomlás után Magyarországon bujkált (1918–1919), később részt vett a fiumei kormányzóság felszámolásában (1919–1920), c. miniszteri osztálytanácsosként nyugdíjazták (1920). Pécsett telepedett le (1923–1934), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárának fizetéstelen segédőre (1926–1927), a könyvtár ideiglenes vezetője (1927–1930). A Belügymininisztérium (BM) Elnöki Osztálya Fordítói Alosztályának vezetője (miniszteri osztálytanácsosi rangban, 1920–1943). A pécsi püspöki könyvtár történetével, az ókori Róma kultúrtörténetével és középkori német költészettel fogl. Értékesek a Madách Imrére vonatkozó kutatásai is.

Elismertség

A Kisfaludy Társaság tagja (1942).

Főbb művei

F. m.: Hegyek virágzása. (Bp., 1923)
Madách Imre otthona. (Bp., 1924)
Madách-breviárium. Várkonyi Hildebranddal. (Bp., 1926)
Madách Imre, az ember és a költő. (Bp., 1934)
Egy pillantás a sztregovai oroszlánbarlangba. (Bp., 1935)
Antik bronztükör. Martialis. (Bp., 1940)
Martialis és a régi Róma topográfiája. (Bp., 1940)
Bérczy Károly életéből. (Budapesti Szemle, 1941)
Római könyv. I. Vesta. II. Ianus. (Bp., 1941)
Csesztvei ősz. Versek. (Bp., 1944)
ford.: Lovagköltők. Dalok a Minnesang virágkorából. Középfelnémet eredetiből ford., a bevezető tanulmányt és az életrajzokat írta. (Bp., 1937)
Martialis: Epigrammák. (Bp., 1937).

Irodalom

Irod.: Leblancné Kelemen Mária: Száz éve született B. K. (Honismeret, 1979).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013