Balogh Katalin
Balogh Katalin

2021. október 18. Hétfő

Balogh Katalin

pszichológus

Névváltozatok

Porkoláb Károlyné 

Születési adatok

1935. március 3.

Nagyiván, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2005. július 25.

Budapest


Család

Sz: Balogh József, Csőke Judit. F: 1957-től Porkoláb Károly villamosmérnök. Özvegy. Fia: Porkoláb Zoltán (1963–).

Iskola

Az egri Állami Tanítóképző Intézetben éretts. és tanítói okl. (1953), az ELTE BTK-n pedagógia–történelem szakos tanári okl. szerzett (1957), az ELTE-n doktorált (1968), pedagógiai szakpszichológusi vizsgát tett (1983); a pszichológiai tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A bp.-i IV. ker.-i (újpesti) Langlet u.-i ált. isk. tanára (1957–1958), a bp.-i (újpesti) Könyves Kálmán Gimnázium tanára (1958– 1963), az ELTE BTK Lélektan Tanszék tanársegéde (1963–1971), egy. adjunktusa (1971–1973), a Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék egy. adjunktusa (1973–1979), a Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszék egy. docense (1980-tól).

Pedagógiai pszichológiával, gyermek- és neveléslélektannal fogl. Jelentős eredményeket ért el serdülők cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási sajátosságainak feltárása terén. Fejlődéslélektani kísérleteket folytatott a tanár–diák-interakció vizsgálatára szolgáló eljárások kidolgozására. Vezető szerepet játszott az újtípusú pszichológusképzés komplex oktatási programjának kidolgozásában, új neveléslélektani tematika kidolgozásában.

Elismertség

Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja. A Magyar Pszichológiai Társaság tagja, az Iskolapszichológiai Szekció elnöke. A Magyar Pedagógia Társaság tagja, Neveléslélektani Szakosztályának titkára.

Elismerés

Apáczai Csere János-díj (1991).

Főbb művei

F. m.: 5–8. osztályos tanulók gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata fénykép alapján történő szerkezetösszeállításban. (Pszichológiai Tanulmányok. 6. Bp. 1964)
Serdülők konstruáló tevékenységének sajátosságai műszaki rajz alapján történő szerkezetösszeállításban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1966)
Serdülők konstruáló tevékenysége tervrajz alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
7–8 osztályos tanulók rajzmegértése és alkalmazása cselekvéses feladatmegoldásban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1969)
Serdülők cselekvéses feladatmegoldásainak oktatáslélektani problémái. (Pszichológiai Tanulmányok. 13. Bp. 1972)
A teljesítményközpontú pedagógia pszichés ártalmai, hátrányai. (Egészségügyi Felvilágosítás, 1972)
Gondolatok az iskolai személyiséglapokról. Egy kísérleti személyiséglap terve. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1972)
A gyakorlati-technikai problémamegoldás értelmi összetevőinek fejlesztése. Kand. értek. (Bp., 1979)
Az alap-kulturtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók, a fejlesztés perspektívái. (Pedagógiai Szemle, 1985)
Készségfejlesztő eljárások tanítási zavarral küzdő kisiskolásoknak. (Iskolapszichológia. Bp., 1987)
Az alapkulturtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. (Iskolapszichológia. Bp., 1988)
Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. (Iskolapszichológia. Bp., 1990)
Játék–mozgás–kommunikáció. Alternatív óvodai program. Knollné Pereszlényi Évával. (Miskolc, 1991)
Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére. (Bp. 1992)
Kudarc nélkül az iskolában. (Bp., 1992)
Mozgás – testkép – én-kép összefüggései. (Fejlesztő Pedagógia, 1995)
Komplex prevenciós óvodai program. (Bp., 1997)
szerk.: Fejlődéslélektan és pedagógiai pszichológia. Salamon Jenővel, Voksán Józseffel. (Bp. 1977–1978)
Neveléslélektan. Kósáné Ormai Verával. (Bp. 1978)
Pszichológiától pedagógiáig. Szakirodalmi szemelvénygyűjtemény. (Bp. 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013