Balogh László
Balogh László

2021. október 26. Kedd

Balogh László

író, költő, irodalomtörténész

Születési adatok

1919. május 24.

Debrecen

Halálozási adatok

1997. július 8.

Budapest


Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–angol szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

Életút

A nagykőrösi ref. gimnázium r. tanára (1943–1946), a debreceni Szabadművelődési Felügyelőség felügyelő-helyettese (1946–1949), a debreceni gyakorlógimnázium r. tanára (1949–1952), a bp.-i Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola Magyar Irodalom Tanszék főisk. docense (1952–1955), a bp.-i gyakorlógimnázium r. tanára (1955–1960), a Magyar Rádió irodalmi rovatvezetője (1960–1971), az Irodalmi Osztály főmunkatársa (1971–1979). 1940 körül írta első verseit, amelyekben a népdalforma az uralkodó, s kedves, olykor játszi sorokban idézi a mind jobban magára maradó, a világ ellentétei között riadtan tájékozódó ember kiszolgáltatottságát. Irodalomtörténészként 19–20. sz.-i magyar irodalommal, elsősorban Arany János, Ady Endre és József Attila munkásságával fogl. Kodolányi János több művének rádióváltozatát készítette el. Számos népszerű irodalomkönyv szerzője és szerkesztője.

Szerkesztés

Írásai a Kortársban (1964-től), a Magyartanításban (1965-től), az Alföldben (1967-től), a Jelenkorban (1967-től), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1977-től) és a Forrásban (1978-tól) jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Szász Károly angol irodalmi kapcsolatai. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1942)
József Attila. (Debreceni Szemle, 1943)
A megszerkesztett harmónia. Vázlat József Attila művészi alkatáról. (Bp., 1965)
Asztalos István. (Bp., 1969)
József Attila. Monográfia. (Nagy magyar írók. Bp., 1969
4. kiad. 1988)
Irodalom és kommunikáció. 1–2. (Bp., 1975)
Mag hó alatt. Bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe. (Bp., 1976
3. kiad. 1983)
A kilencedik vízesés. Versek (Bp., 1977)
József Attila Ady- képéről. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1977)
Az ihlet perce. A lírikus Arany. Verselemzések. (Bp., 1980
2. kiad. 1983
3. kiad. 1987)
Arany János nagykőrösi lírája. (Bp., 1982)
tankönyvei: Magyar könyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Szablyár Ferenccel. (Bp., 1956)
Magyar könyv az általános iskolák 6. osztálya számára. Szablyár Ferenccel. (Bp., 1956)
Magyar irodalmi olvasókönyv az általános iskola 6. osztálya számára. (Bp., 1958
5. kiad. 1962). F. rádió: Búcsú a sólyomszárnyú szép ifjúságtól. (1962)
József Attila költészete. (1965)
Fekete tó, fekete ég (1967)
Jelképek erdején át. (1971–1975)
Kodolányi János: Julianus barát (1972)
Kodolányi János: A Vas fiai. (1972)
Kodolányi János: Boldog Margit. (1972)
Versek világa (1975–1978).

Irodalom

Irod.: I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. Irodalomtudomány. Irodalomtörténet. II. Filozófia- és Történettudományok Osztálya. Neveléstudomány. Irodalomtanítás. XIII. Szépirodalom. Költészet.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013