Baltik Frigyes
Baltik Frigyes

2021. május 11. Kedd

Baltik Frigyes

evangélikus püspök

Születési adatok

1834. július 24.

Bagonya, Hont vármegye

Halálozási adatok

1919. május 25.

Balassagyarmat


Iskola

Középiskoláit Selmecbányán, teológiai tanulmányait Pozsonyban, Bécsben, Bázelben (1857–1858) és Halléban végezte (1858–1859).

Életút

Bagonyán tanító (1853–1855), a besztercebányai ev. gimázium r. tanára (1859–1870), a liptószentmiklósi (1870–1895), a balassagyarmati gyülekezet lelkipásztora (1895–1919); egyúttal a liptói egyházmegye alesperese (1872–1875), főesperese (1875– 1890), a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspöke (1890–1918). A Főrendiház tagja (1894–1918). Elsők között írta meg a magyarországi evangélikus egyház történetét. Műveinek (emlékbeszédek, imádságok, prédikációk stb.) jelentős részét szlovák nyelven írta. Műfordítóként több fontos evangélikus munkát, pl. Luther Márton Kis Kátéját (Szeberényi Gusztávval, 1876) és Luther Ágostai Hitvallását (1880) fordított szlovák nyelvre.

Emlékezet

Emlékét Balassagyarmaton utca őrzi.

Elismerés

A rostocki egyetem teológiai díszdoktora (1897).

Főbb művei

F. m.: Historie biblické. (Pest, 1867)
Historie cirkevní pro skoly a rodiny evanjelicky. (Besztercebánya, 1869
magyarul: A magyar ágostai hitvallású egyház rövid története címmel, 1869)
Studnice vody zivé. (Pest, 1870
1874)
Srdecné slovo o useobecny evanj. podporovne evanjelicky. (Pozsony, 1872)
Malykatechismus dra Martina Luthera. Szeberényi Gusztávval. (Pest, 1876)
Augspurské vyznáni víry. (Bp., 1880)
Jubilejny pozdrav k 100 rocnej pamiatke tolerancie krestanskej cisára Jozefa II. (Turócszentmárton, 1881)
Nabozné kázani, které pri vyrocni slavnosti reformacie a 100 rocného jubileum tolerancie 6. nov. 1881. drzel (Turócszentmárton, 1881)
Zivot dra Martina Luthera. (Liptószentmiklós, 1889)
Jana Arndta kázani. (Békéscsaba, 1886)
Nabozné kázani (Liptószentmiklós, 1889
magyarul: Egyházi beszéd, melyet a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház gyámintézete 29. évi közgyűlése alkalmával Liptószentmiklóson 1889. szept. 22-én mondott címmel Miskolc, 1890)
Püspöki jelentés a dunáninneni ágostoni hitvallású evangélikus egyházkerület 1913/4. közigazgatási évének fontosabb eseményeiről. (Balassagyarmat, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013