Bán Endre
Bán Endre

2024. február 29. Csütörtök

Bán Endre

római katolikus pap

Születési adatok

1934. június 1.

Marcali

Halálozási adatok

1995. július 24.

Szombathely


Iskola

Pappá szentelték (1957), a bp.-i R. K. Hittudományi Akadémián teológiai doktori okl. szerzett (1958).

Életút

Pécsett Rogács Ferenc püspök szertartója (1958–1962), büntető eljárást indítottak ellene a Btk. 1. paragrafusa alapján és felfüggesztették egyházi hivatalából (1962), egyházi szolgálaton kívül helyezték Tolnára (1962–1964). A felfüggesztés megszüntetése után Tolnán (1965–1971), Szigetvárott segédlelkész (1971–1974), a pécsi Jézus Szíve plébánia segédlelkésze (1974– 1978), plébánosa (1978–1993). Pécsett székesegyházi kanonok, püspöki helynök, egyúttal a Pécsi Hittudományi Főiskola rektora (1991–1995). Pápai prelátus (1993-tól).

Főbb művei

F. m.: Találkozás Istennel Krisztusban. Elmélkedések az imáról és a lelkiéletről. Kele Istvánnal. (Bp., 1973)
Csendes órák. Többekkel. (Bp., 1975)
A II. vatikáni zsinat tanítása. Többekkel. (Bp., 1986)
Küldetésben. Többekkel. (Bp., 1987)
B. E. Emlékkönyv. Válogatás B. E. írásaiból és beszédeiből. Szerk. Révész Mária. (Pécs–Abaliget, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője