Bán Ervin
Bán Ervin

2024. július 16. Kedd

Bán Ervin

nyelvész, műfordító

Születési adatok

1923. január 3.

Budapest

Halálozási adatok

2005. augusztus 10.

Budapest


Család

Sz: Non Margit.

Iskola

Elemi iskoláit Füzesabonyban, középiskoláit Egerben végezte. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári okl. (1947), a KLTE BTK-n angol szakos tanári okl. szerzett (1968), a nyelvtudomány kandidátusa (1990).

Életút

A bajai III. Béla Gimnázium r. tanára (1948–1953), a kecskeméti Közgazdasági Technikum tanára (1953–1963), az egri Tanárképző Főiskola nyelvtanára (1963–1964), a JATE szegedi Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolája (1964–1968), a bp.-i Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanára (1968–1970), a bp.-i Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola nyelvtanára (1970–1973), a BME Nyelvi Intézetének nyelvtanára (1973–1983), óraadó nyugdíjas nyelvtanára (1984-től). A Magyar–Francia Kontrasztív Nyelvészeti Munkacsoport tagja. Alkalmazott nyelvészettel, idegennyelv-oktatással, fordításelmélettel, nyelvpedagógiával, elsősorban a nyelvtanítás nyelvészeti és didaktikai kérdéseivel fogl. Műfordítóként elsősorban a közvetítő nyelvből való fordítás különlegességeit vizsgálta; jórészt ilyen fordításai a Nagyvilág c. folyóiratban, ill. az Égtájak köteteiben jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Mikszáth novellái. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
Fordítás és nyelvhelyesség az iskolában. (Magyar Nyelv, 1966)
Enseignement de la grammaire française dans une elasse d’’école primaire en Hongrie. (Le Francais dans le Monde, 1971)
Magyar nyelvi nevelés a középiskolai angoltanításban. (Magyar Nyelvőr, 1973)
An Introduetery Phonetic Lesson. (Audio-Visual Language Journal, 1975)
A fordítás helye a középiskolai nyelvtanításban. (Magyar Pedagógia, 1976)
Linguistique romane et enseignement du francais. (Folia Practico-Linguistica, 1976)
A tanári önállóság és a tanítás. (Pedagógiai Szemle, 1978)
Az anyanyelv az idegen nyelvi órán. (Pedagógiai Szemle, 1980)
A funkcionális nyelvtanításról. (Pedagógiai Szemle, 1980)
Két új nyelvoktatási modell. (Pedagógiai Szemle, 1982)
Második nyelv, idegen nyelv. (Pedagógiai Szemle, 1982)
Az idegennyelv-oktatás új törekvései és az anyanyelvi nevelés. (Magyar Nyelvőr, 1982)
Mi a metanyelv? (Idegen Nyelvek Tanítása, 1982)
Az anyanyelvoktatás problémái napjainkban. (Audio-vizuális Közlemények, 1983)
Nyelvtanulás és kommunikatív kompetencia. (Pedagógiai Szemle, 1984)
A nyelvtanulás útjai. (Idegen Nyelvek Tanítása, 1984)
Nyelvi idegenségünk és idegennyelv-tudásunk. (Magyar Nyelvőr, 1986)
A magyar tárgyas igeragozás és az idegen nyelvi névmáshasználat a nyelvtanításban. (Magyar Nyelvőr, 1986)
A francia de és á viszonyszók magyar megfelelői egy Mauriac-regényben. (Filológiai Közlöny, 1989)
A metanyelv és az anyanyelv funkciója a korszerű idegen nyelv tanításban. Kand. értek. (Bp., 1989)
A szó értelmezése és a szöveg. (Magyar Nyelvőr, 1992)
Századok nyelve és egy modern nemzetközi nyelv. (Filológiai Közlöny, 1993).

Irodalom

Irod.: B. E. (Magyartanítás, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője