Bán Márton
Bán Márton

2021. október 24. Vasárnap

Bán Márton

muzeológus, piarista szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1884. február 9.

Zombor

Halálozási adatok

1968. január 2.

Vác


Iskola

A bp.-i tudományegyetem bölcsészhallgatója (1902–1903), majd Vácra költözött, és belépett a piarista szerzetesrendbe (1903), pappá szentelték (1908).

Életút

A piarista rend váci gimnáziumnak tanára (1908–1938, 1940–1968) és igazgatója (1949–1968); közben a rend sátoraljaújhelyi gimnáziumának tanára (1938–1940). A Váci Városi Múzeum igazgató-őre (1920–1948). Az I. vh. előtt a néhány évig élt váci munkágimnázium igazgatója is. Vác helytörténetével, művelődéstörténetével fogl. A fényképezés és a mozgófilm népszerűsítőjeként országos és helyi eseményeket a közzététel szándékával örökített meg; felvételei jelentős értéket képviselnek. Pedagógiai módszeréhez tartozott, hogy tanítványaival megismertette Vác városát és környékét, ill. az, hogy a tananyagot mindig igyekezett helyi példákkal illusztrálni. Beutazta Európát, Kis-Ázsiát és Észak-Afrikát, utazásairól feljegyzéseket készített és könyvet is írt. Összegyűjtötte a piarista rend ismertebb magyarországi képviselőinek életrajzait (Kegyeletes életrajzok elhunyt piaristákról; kéziratban maradt).

Emlékezet

Németh László róla mintázta Alsóvárosi búcsú (1938) c. regényében Benkő József tanár alakját. Emlékét Vácott utca őrzi.

Szerkesztés

Népszerű írásai, útirajzai a Nemzeti Ujságban, az Ifjúságban, az Életben és a Búvárban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Természetrajz. 1–2. (Bp., 1926–1927)
Váci képeskönyv. (Vác, 1943)
Bolyongás Európában. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: Szűcsné Zomborka Márta: B. M. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013