Bán Márton
Bán Márton

2024. május 18. Szombat

Bán Márton

muzeológus, piarista szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1884. február 9.

Zombor

Halálozási adatok

1968. január 2.

Vác


Iskola

A bp.-i tudományegyetem bölcsészhallgatója (1902–1903), majd Vácra költözött, és belépett a piarista szerzetesrendbe (1903), pappá szentelték (1908).

Életút

A piarista rend váci gimnáziumnak tanára (1908–1938, 1940–1968) és igazgatója (1949–1968); közben a rend sátoraljaújhelyi gimnáziumának tanára (1938–1940). A Váci Városi Múzeum igazgató-őre (1920–1948). Az I. vh. előtt a néhány évig élt váci munkágimnázium igazgatója is. Vác helytörténetével, művelődéstörténetével fogl. A fényképezés és a mozgófilm népszerűsítőjeként országos és helyi eseményeket a közzététel szándékával örökített meg; felvételei jelentős értéket képviselnek. Pedagógiai módszeréhez tartozott, hogy tanítványaival megismertette Vác városát és környékét, ill. az, hogy a tananyagot mindig igyekezett helyi példákkal illusztrálni. Beutazta Európát, Kis-Ázsiát és Észak-Afrikát, utazásairól feljegyzéseket készített és könyvet is írt. Összegyűjtötte a piarista rend ismertebb magyarországi képviselőinek életrajzait (Kegyeletes életrajzok elhunyt piaristákról; kéziratban maradt).

Emlékezet

Németh László róla mintázta Alsóvárosi búcsú (1938) c. regényében Benkő József tanár alakját. Emlékét Vácott utca őrzi.

Szerkesztés

Népszerű írásai, útirajzai a Nemzeti Ujságban, az Ifjúságban, az Életben és a Búvárban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Természetrajz. 1–2. (Bp., 1926–1927)
Váci képeskönyv. (Vác, 1943)
Bolyongás Európában. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: Szűcsné Zomborka Márta: B. M. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője