Bán Mihály
Bán Mihály

2021. október 18. Hétfő

Bán Mihály

honvéd tábornok

Névváltozatok

1931-ig Friebert

Születési adatok

1900. szeptember 22.

Zombor

Halálozási adatok

1945.

Németország


Család

Sz: Bán Mihály úriszabó, Draxler Mária.

Iskola

A Ludovika Akadémián végzett (1920), hadnaggyá avatták a békéscsabai gyalogezredhez, a pécsi Erzsébet Tudománygyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1924), a kecskeméti jogakadémián tanult (1924–1927), a szegedi ún. szabályzatismertető tanfolyamon (1926–1927), ill. a bp.-i Hadiakadémián is végzett (1930).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1920–1924), a miskolci 7. vegyesdandár gyalogsági parancsnoka mellett vezérkari próbaszolgálatos (1930–1931), a Honvédelmi Minisztérium (HM) 1/a Osztályának önálló előadója, ill. osztályvezető-helyettese (1931–1938), újra csapatszolgálaton szolgált (1938–1939), az 1. Vezérkarfőnökségi Osztályon beosztott tiszt (1939–1940). A Hadiakadémia r. tanára (1939. okt. 1.–1942. aug. 1.), az iskolának a keleti frontra történt vezénylése során a szekszárdi 18. gyalogezred parancsnoka (a 2. magyar hadsereg kötelékében, 1942. aug. 8.–23.). A HM 8/e Osztályának vezetője (1942. aug. 1.–1943. szept. 15), vezérkari ezredesi rangban (1942. okt. 1-jétől). A 3. hadsereg (1943. szept. 15.–1944. máj. 15.), majd az 1. hadsereg vezérkari főnöke (1944. máj. 15.–aug. 15.). A HM I. csoportjának főnöke (1944. okt. 16.–1945. jan. 1), a II. vh. végéig a HM és a Honvédség Főparancsnoka II. csoportjának főnöke. Távollétében lefokozták és a honvédségből kicsapták (1945. jún. 19.).

Főbb művei

F. m.: Korszerű honvédelem. Rakolczai Lászlóval. (Bp., 1941–1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013