Bán Oszkár
Bán Oszkár

2024. július 20. Szombat

Bán Oszkár

költő, szerkesztő, irodalomtörténész

Névváltozatok

Bergl Oszkár 

Születési adatok

1901. november 14.

Pincehely-Görbő, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1980. március 19.

Margate, Florida, USA


Család

Szülei és testvérei a holokauszt áldozatai. Nős, felesége: 1930-tól Bán, Helen. 

Iskola

Budapesten éretts. (1920), a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult (1922–1925). 

Életút

Budapesten biztosító intézeti tisztviselő (1920–1922), egyúttal a Népszava munkatársa, ill. versei a Nyugatban, a Hétben és a Múlt és Jövőben jelentek meg. Tanulmányai befejezése után Clevelandben (Ohio) telepedett le (1925), a clevelandi Szabadság, majd az Új Előre c. baloldali lapok munkatársa, utóbbinál a munkáslevelezés intézője. Az Amerikai Magyar Világ társszerkesztője (1937–1938). 

Pályáját költőként kezdte első verseskötete (Hajsza közben, 1922) megjelenése után több lap is közölte írásait. Clevelandi letelepedése után a helyi magyar közélet egyik szervezőjeként tevékenykedett, felhagyott a költészettel és elsősoban a magyar–amerikai kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok történetével foglalkozott. Felkutatta az első amerikai magyar költőkre vonatkozó adatokat, ill. az amerikai magyar líra alkotásait. Véleménye szerint az amerikai magyar irodalomnak két hőskora volt: az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc utáni és a kiegyezés (1867) utáni évek. Elsőként derítette ki, hogy az első amerikai magyar költő, egy Kossuth-emigráns, Kerényi Frigyes volt (New Yorkban szállt partra, 1851-ben; ill. ugyanebben az évben jelent meg az első amerikai magyar újság is, a Magyar Száműzöttek Lapja, Kornis Károly szerkesztésében). Nagy műve, az amerikai magyar irodalom története kéziratban maradt. 

Emlékezet

Bán Oszkár közvetítésével került vissza Magyarországra egy amerikai gyűjtő, Milton Smith (= Kupferschmidt Menyhért) hagyatékából Petőfi Sándor (1823–1849) és Emich Gusztáv (1814–1869) első szerződése (1846. jún. 22.), amelyben a költő 500 pengőforintért engedte át versei kiadási jogát a neves könyvkiadónak.

A felbecsülhetetlen értékű iratot Bán Oszkár más kézirataival és levelezésével a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára őrzi. 

Főbb művei

F. m.: Hajsza közben. Versek. (Bp., 1922)
A hajsza végén. B. O. válogatott versei. 1 táblával. (Montréal, 1968)
Az amerikai magyar költészetről. (Irodalomtörténet, 1976)
Zsidó versek. Átélt élmények lírája. 1 táblával. (Cleveland, 1977)

 

versei a Nyugatban: A kietlen város. – Emberevők ünnepe. (1922). 

Irodalom

Irod.: Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon. (Bp., 1992)
Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Főszerk. Tanka László. Szerk. Balás Róbert. (Bp., 2003). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője