Bánfalvy István vitéz
Bánfalvy István vitéz

2021. október 18. Hétfő

Bánfalvy István vitéz

honvéd tábornok

Névváltozatok

1929-ig Birnbauer

Születési adatok

1897. április 3.

Sopron

Halálozási adatok

1975. március 17.

Budapest


Család

Sz: Bánfalvy (Birnbauer) István posta- és távirdai segédellenőr, Hajós Erzsébet.

Iskola

A kismartoni cs. és kir. r. k. főreáliskolán végzett majd hadnaggyá avatták a bp.-i cs. és kir. 4. lovastüzér osztályhoz (1916), a mödlingi Katonai Műszaki Akadémián végzett (1926).

Életút

Az I. vh.-ban alakulatával és a bécsi cs. és kir. 4. tábori tüzérezreddel küzdött a harctéren (1916–1918), a győri hadkiegészítő parancsnokságon, ill. a 19. honvéd tüzérezrednél, majd a Vörös Hadseregben is szolgált (1918. nov.–1919. ápr. 25.), a szombathelyi körletparancsnokságon beosztott tiszt (1919. dec. 11.–1921), a kőszegi alreáliskola nevelőintézeti tanára (1921– 1924). A szombathelyi 3. vegyesdandár parancsnokságon, ill. a dandár gyalogsági parancsnokánál vezérkari tiszt (1927–1928). A Légügyi Hivatal 1. osztályú beosztott tisztje, ill. osztályvezető-helyettese (1928–1934). A Hadiakadémia r. tanára (1934–1938), egyúttal a törzstiszti tanfolyamon is tanított (1936–1938). A Honvédelmi Minisztérium (HM) 14/a Osztályának vezetője (1938. máj. 1.–1939. jan. 1.), a Légierők vezérkari főnöke (1939. jan. 1.–1941. márc. 1.), a HM 3/c Osztályának vezetője (1941. márc. 1.– okt. 1.), a repülő kiképző dandár parancsnoka (1941. okt. 1.–1943. aug. 10.); vezérőrnagyi rangban (1943. febr. 1.). A délvidéki bevonulás idején (1941. ápr.) személyesen irányította a Jugoszlávia elleni bevonulást. Hadtudományi szakértő (1943–1944). Az 1. Repülőosztály parancsnoka és a Légierők felügyelője (1943. aug. 10.–1944. okt. 16.), egyúttal a HM légügyi főcsoportfőnöke és a Légierők parancsnoka (1944. júl. 1.-okt. 16.). A nyilasok letartóztatták (1944. okt. 16.), rövid fogvatartás után szabadon engedték. A Sokoróaljai-pannonhalmi járásban ellenőrző tábornok (1945. febr. 23.-ától). A II. vh. után visszamaradt (1945. márc. 5.), jelentkezett az új HM-ben (1945. máj.). A HM állandó igazoló bizottsága igazoltnak nyilvánította (1945), de már nem szolgált, nyugállományba helyezték (1946. szept. 1.). Később nyugdíját megvonták, kocsis és segédmunkás, árufelhalmozás koholt vádjával 8 hónap börtönre ítélték (1950). Szabadulása után kitelepítették; később visszatért Bp.-re. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap elnökhelyettese (1944-ig)

Irodalom

Irod.: RÚL I., UMÉL I. téves halálozási év: 1957!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013