Bánffy Ferenc
Bánffy Ferenc

2023. december 1. Péntek

Bánffy Ferenc, losonczi br.

politikus, nagybirtokos

Születési adatok

1869. október 10.

Apanagyfalu, Szolnok-Doboka vármegye

Halálozási adatok

1938. szeptember 10.

Budapest


Család

Sz: br. Bánffy Dezső (1843–1910) politikus, miniszterelnök, br. Kemény Mária (1844–1884).

Iskola

A katonai akadémia elvégzése után huszárhadnaggyá avatták (1888).

Életút

Huszárfőhadnagyi rangban szolgálaton kívüli állományba helyeztette magát (1896), ettől kezdve birtokain Enyedszentmihályon és Kolozsborsán gazdálkodott. A Főrendiház tagja (1905–1918). Erdély Romániához csatolása után a magyar irodalmi és művészeti törekvések pártfogója. Felajánlott 25 000 lejes pályadíja alapján a Magyar Kisebbség c. lap szerkesztősége pályázatot írt ki az erdélyi magyarság történetének megírására (az első díjat Király Pál erzsébetvárosi tanárnak ítélték). A liberális gondolkodású arisztokrata támogatta Kós Károly és Kuncz Aladár irodalmi törekvéseit, majd lehetővé tette az Erdélyi Fiatalok falufüzeteinek megjelenését, s elősegítette öt fiatal falukutató szociográfiai munkáját (köztük Mikó Imréét, aki az ő anyagi támogatásával írta meg Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés c. munkáját, 1932).

Szerkesztés

Cikkei elsősorban a Köztelekben (1907–1917), a kolozsvári Ellenzékben (1913-tól) és a lugosi Magyar Kisebbségben jelentek meg (1924-től).

Irodalom

Irod.: Moravek László: Mecénás és irodalom. (Korunk, 1978)
Balázs Sándor: Becsülni és becsültetni. Egy hajdani történetírási vállalkozás tanulságai. (Utunk, 1980. 47.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője