Bánfi Zsigmond
Bánfi Zsigmond

2021. október 17. Vasárnap

Bánfi Zsigmond

irodalomtörténész, műfordító

Névváltozatok

1879-ig Braun

Születési adatok

1857. március 6.

Gyoma, Békés vármegye

Halálozási adatok

1894. április 13.

Budapest és Gyula között


Iskola

Középiskoláit Szarvason végezte, a bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári és bölcsésztudori okl. szerzett (1882). Tanulmányait Párizsban a Collège de France-on és az École Pratiques des Hautes Études-on egészítette ki.

Életút

A budapesti II. kerületi főreáliskola (1882–1884) és a Kereskedelmi Akadémia r. tanára (1884–1894). Irodalomtörténészként francia irodalommal, elsősorban Molière munkásságával és a francia dráma fejlődéstörténetével foglalkozott. Tanulmányai, dolgozatai a modern magyar irodalomtörténeti esszé műfaj úttörői. Műfordítóként klasszikus német és francia irodalmat tolmácsolt, különösen értékes Gotthold Ephraim Lessing néhány művének magyar változata. Néhány műve Bánfalvi Zsigmond néven jelent meg.

Emlékezet

A Budapest–Gyula között vasútvonalon öngyilkos lett. Halála után életrajzát Gyomai Zsigmond írta meg, szintén ő adta ki összegyűjtött műveit is (1895-ben).

Szerkesztés

Irodalomtörténeti dolgozatai a Honban (1880), a Fővárosi Lapokban (1880–1885) és a Budapesti Szemlében jelentek meg (1882-től), néhány versét a Magyar Géniusz (1892) és a Népszava közölte (1897).

Főbb művei

F. m.: A franczia dráma fejlődése a XIX. század első felében. Bölcsésztudori értek. is. (Fővárosi Lapok, 1882
és külön: Bp., 1882)
Musset Éjtszakáiról. (Budapesti Szemle, 1882)
Alceste és a Misantrophia. Molière vígjátéka. Tanulmány. (Bp., 1890)
Bánfi Zsigmond: Tanulmányok. Összegyűjtötte Gyomai Zsigmond. Az előszót írta Beöthy Zsolt. (Bp., 1895)
ford.: Lessing, G. E.: Laokoon, vagy A festészet és költészet határairól. Ford., a bevezető tanulmányt írta. Braun Zsigmond névvel. (Olcsó Könyvtár. 40. Bp., 1877
2. kiad. 1900)
Lindau Pál: Molière. (Olcsó Könyvtár. 74. Bp., 1879
2. kiad. 1895)
Loti, Pierre: Szuleima. Elbeszélés. Ford. (Budapesti Szemle, 1891).

Irodalom

Irod.: Haraszti Gyula: B. Zs.: Alceste és a misantrophia. (Bp., 1890)
Gyomai Zsigmond: B. Zs. életrajza. (Fővárosi Lapok, 1894. 111.)
Gyomai Zsigmond: Visszaemlékezés B. Zs.-ra. (Békés [folyóirat], 1894)
B. Zs. (Jogállam, 1923)
Magyar zsidó lexikon. (Bp., 1929)
Magyar színházművészeti lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. (Bp., 1929)
Gyomaendrődi ki kicsoda? Szerk. Szilágyiné Németh Eszter, Kovácsné Nagy Katalin. (Gyomaendrőd, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013