Bangha Ernő
Bangha Ernő

2021. október 18. Hétfő

Bangha Ernő, nagyjókai

honvéd tábornok

Születési adatok

1904. október 25.

Bácsa

Halálozási adatok

1986. augusztus 25.

Budakeszi


Iskola

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban éretts. (1922), Ludovika Akadémiát végzett (1928), főhadnaggyá avatták a soproni 4. gyalogezredhez.

Életút

Alantos tiszti, oktatótiszti, századparancsnoki beosztásokban szolgált (1928–1936), a bp.-i 1. gyalogezred segédtisztje (1936– 1938), a gyalogos testőrségnél beosztott tiszt (1938–1943); közben a 32/I. gyalogzászlóalj parancsnoka a Donnál (1942. okt. 1.– 1943. jan. 6.). A Testőrség parancsnoka mellé beosztott különleges alkalmazású törzstiszt (1944. jan. 1.–okt. 16.), az ország megszállása után a németek letartóztatták (1944. okt. 16.–okt. 26.), a szovjet csapatok megérkezéséig bujkált. A II. vh. után szovjet hadifogságban volt (1945. ápr. 26.-ig), az új honvédségben beosztás nélküli tisztként igazolták (1945. máj. 29.), a Honvédelmi Minisztérium (HM) Személyügyi Osztályának előadója (1945. máj.–jún.), a parlamenti őrség parancsnokhelyettese (1945. júl. 1.–1946. dec. 1.), ezredessé nevezték ki (1945. nov. 1.), a HM Kiképzési Főcsoport IX. Osztályának előadója (1946. dec. 1.–1948. aug. 31.). A Honvéd c. folyóirat felelős kiadója (1948. szept.– nov.), nyugállományba helyezése (1948. dec. 1.) után még a lap szerkesztőségi titkára. Elbocsátották, raktárosként, állatgondozóként, segédmunkásként dolgozott (1952–1967). Az ún. Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány honvéddé fokozta le (1958. dec. 4.). A rendszerváltozás után a köztársasági elnök posztumusz vezérőrnaggyá léptette elő (1991. márc. 15.). Feldolgozta a m. kir. testőrség történetét.

Szerkesztés

A Honvéd c. folyóirat felelős kiadója (1948. szept.– nov.), nyugállományba helyezése (1948. dec. 1.) után még a lap szerkesztőségi titkára.

Főbb művei

F. m.: A Magyar Királyi Testőrség. 1920–1944. Sajtó alá rend. Szakály Sándor. (Bp., 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013