Bánhegyi József
Bánhegyi József

2023. december 7. Csütörtök

Bánhegyi József

biológus, mikológus, mikrobiológus

Névváltozatok

1936-ig Kozelsz

Születési adatok

1911. január 17.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1976. szeptember 6.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1934), bölcsészdoktori okl. (1937), mikológiából magántanári képesítést szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Növényrendszertani Intézet gyakornoka, tanársegéde (1936–1943), magántanára (1943–1948); közben a II. vh. végén szovjet hadifogságban volt (1944–1948), a mikrobiológia ny. r. tanára (1949– 1952). Az Agrártudományi Egyetem Mikrobiológiai Tanszék alapító tanszékvezető egy. tanára (1952. dec. 25.–1953. júl. 15.), az ELTE Élet- és Földtudományi Kar, ill. a TTK Mikrobiológiai Intézet tanszékvezető egy. tanára (1953. júl. 15.–1973. dec. 31.). Mikológiával, elsősorban a kucsma- és a taplógombák vizsgálatával fogl. Jelentősek voltak a rovarokon élősködő gombák (Laboulbeniales), a nyálkagombák (Myxomycetes) és a csészegombák (Discomycetales) kutatásában elért eredményei.

Emlékezet

Egy tömlősgomba-nemzetséget neveztek el róla (Bánhegyia).

Elismertség

A Magyar Növénytani Társaság alapító tagja, titkára, majd elnöke. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnökségi tagja, a Mikológiai Szakosztály alapító tagja és elnöke. A brüsszeli International Society for Human and Animal Mycology alapító tagja.

Szerkesztés

A Borbásia című botanikai szaklap alapító szerkesztője (1938–1949). Az Annales Universitatis Budapestiensis. Sectio Biologica sorozatszerkesztője (1958–1970).

Főbb művei

F. m.: Budapest környékének Discomycetái. Egy. doktori értek. (Pécs, 1937)
Magyarország Lachneái. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
Rendszeres növénytan gyógyszerészhallgatók részére. II. Angiospermae. [Zárvatermők]. (Bp., 1943)
Ritka Laboulbeniák a Kárpát-medencéből. (ELTE Biológiai Intézet Évkönyve, 1950)
Mikrobiológia. 1. (Bp., 1951)
Magyarország nagygombái a kalaposgombák kivételével. Többekkel. (Magyarország virágtalan növényeinek határozókönyve. Bp., 1953)
Magyarország virágtalan növényeinek határozó kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1953)
Ritka csészegombák hazánkból. (Botanikai Közlemények, 1954)
A tejsavbaktériumok. (Magyarország kultúrflórája. Bp., 1960)
Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. Többekkel. (Bp. 1985).

Irodalom

Irod.: Tóth Sándor: Megemlékezés B. J.-ről. (Botanikai Közlemények, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője