Bánhegyi József
Bánhegyi József

2021. október 24. Vasárnap

Bánhegyi József

biológus, mikológus, mikrobiológus

Névváltozatok

1936-ig Kozelsz

Születési adatok

1911. január 17.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1976. szeptember 6.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1934), bölcsészdoktori okl. (1937), mikológiából magántanári képesítést szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Növényrendszertani Intézet gyakornoka, tanársegéde (1936–1943), magántanára (1943–1948); közben a II. vh. végén szovjet hadifogságban volt (1944–1948), a mikrobiológia ny. r. tanára (1949– 1952). Az Agrártudományi Egyetem Mikrobiológiai Tanszék alapító tanszékvezető egy. tanára (1952. dec. 25.–1953. júl. 15.), az ELTE Élet- és Földtudományi Kar, ill. a TTK Mikrobiológiai Intézet tanszékvezető egy. tanára (1953. júl. 15.–1973. dec. 31.). Mikológiával, elsősorban a kucsma- és a taplógombák vizsgálatával fogl. Jelentősek voltak a rovarokon élősködő gombák (Laboulbeniales), a nyálkagombák (Myxomycetes) és a csészegombák (Discomycetales) kutatásában elért eredményei.

Emlékezet

Egy tömlősgomba-nemzetséget neveztek el róla (Bánhegyia).

Elismertség

A Magyar Növénytani Társaság alapító tagja, titkára, majd elnöke. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnökségi tagja, a Mikológiai Szakosztály alapító tagja és elnöke. A brüsszeli International Society for Human and Animal Mycology alapító tagja.

Szerkesztés

A Borbásia című botanikai szaklap alapító szerkesztője (1938–1949). Az Annales Universitatis Budapestiensis. Sectio Biologica sorozatszerkesztője (1958–1970).

Főbb művei

F. m.: Budapest környékének Discomycetái. Egy. doktori értek. (Pécs, 1937)
Magyarország Lachneái. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
Rendszeres növénytan gyógyszerészhallgatók részére. II. Angiospermae. [Zárvatermők]. (Bp., 1943)
Ritka Laboulbeniák a Kárpát-medencéből. (ELTE Biológiai Intézet Évkönyve, 1950)
Mikrobiológia. 1. (Bp., 1951)
Magyarország nagygombái a kalaposgombák kivételével. Többekkel. (Magyarország virágtalan növényeinek határozókönyve. Bp., 1953)
Magyarország virágtalan növényeinek határozó kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1953)
Ritka csészegombák hazánkból. (Botanikai Közlemények, 1954)
A tejsavbaktériumok. (Magyarország kultúrflórája. Bp., 1960)
Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. Többekkel. (Bp. 1985).

Irodalom

Irod.: Tóth Sándor: Megemlékezés B. J.-ről. (Botanikai Közlemények, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013