Bánhidi Zoltán
Bánhidi Zoltán

2021. október 17. Vasárnap

Bánhidi Zoltán

nyelvész, nyelvpedagógus

Születési adatok

1918. március 25.

Rákospalota

Halálozási adatok

2005. október 6.

Budapest


Család

Sz: Bernovits Károly postatisztviselő, Szépe Ilona. F: Szívós Éva. Leánya: Bánhidi Éva (1953. júl. 16.).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–angol szakos tanári okl. szerzett (1941), a nyelvtudományok kandidátusa (1969).

Életút

A rákospalotai polgári iskola helyettes tanára (1941), a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium r. tanára (1942–1948), igazgatóhelyettese (1948–1949), a kecskeméti Katona József Gimnázium igazgatóhelyettese (1949–1951), a Közoktatásügyi Minisztérium magyar–angol szakfelügyelője (1951–1952), Kecskeméten tanulmányi felügyelő (1952), az ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátusának tanársegéde (1952–1964), egy. adjunktusa (1964–1971), egy. docense (1971–1978). A magyar, mint idegennyelv tanításának metodológiájával fogl., majd nyelvtörténeti, stilisztikai és jelentéstani kutatásokat végzett. A magyar sportnyelv történetének első kutatója és feldolgozója, az első magyar sportnyelvtörténeti szótár összeállítója. Jelentős angol–magyar kontrasztív nyelvészeti munkássága is.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban a Magyar Nyelvben (1942-től), a Nyelvtudományi Értesítőben (1957-től), a Testnevelés és Sporttudományban (1966-tól), ill. a Nyelvünk és Kultúránkban jelennek meg (1975-től).

Főbb művei

F. m.: Az ír vala (volt) típus. (Magyar Nyelv, 1942)
A helyesírás története. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1953)
A ‘fog’ mint időképző a XIX. században. (Pais Emlékkönyv. Bp., 1956)
A magyar összetett igealakok jelntéstörténete. (Nyelvtudományi Értesítő, 1957)
Bethlen Gábor és Kemény János nyelvéről. (Magyar Nyelv, 1961)
Az orvosi nyelv. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1962– 1963)
Szerkesztéstani, jelentéstani és stilisztikai gyakorlatok. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
A helyszíni sportközvetítések nyelvhasználatáról. MÚOSZ jegyz. (Bp., 1965)
A torna magyar nyelvének megteremtői. (Testnevelés és Sporttudomány, 1966)
A sportújságírás stilisztikájáról. MÚOSZ jegyz. (Bp., 1968)
A magyar sportnyelv jelene és története. Kand. értek. (Bp., 1968)
A magyar sportnyelv története és jelene. Sportnyelvtörténeti szótárral. (Bp., 1971)
A magyar melléknévi igenév és a határozói igenév az angol participle-szerkezetek párhuzamában. (Nyelvünk és Kulturánk, 1975)
Magyar mondattan angol összevetésben. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1976)
tankönyvei: Lehrbuch der ungarischen Sprache. Jókay Zoltánnal, Szabó Dénessel. (Bp., 1958
7. kiad. Bp., 1972
8. kiad. München, 1975)
Ungarisch über Ungarn. (Bp., 1962
2. kiad. 1964)
A Textbook of the Hungarian Language. Jókay Zoltánnal, Szabó Dénessel. (London, 1965)
Learn Hungarian. Jókay Zoltánnal, Szabó Dénessel. (Bp., 1965
6. kiad. 1988).

Irodalom

Irod.: Andor György: Beszélgetés B. Z.-nal. (A testnevelés tanítása, 1982)
Éder Zoltán: B. Z. köszöntése 80. születésnapján. (Magyar Nyelv, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013