Bánki Donát
Bánki Donát

2024. július 20. Szombat

Bánki Donát

gépészmérnök

Névváltozatok

1879-ig Lőwinger Donát

Születési adatok

1859. június 6.

Bánk, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1922. augusztus 1.

Budapest

Temetési adatok

1922. augusztus 3.

Budapest

Farkasrét


Család

Evangélikus hitre áttért zsidó családból származott.

Nagyapja: Salzer/Salczer Náthán.

Szülei: Bánki Ignác (= Lőwinger Nándor, 1823. Komárom–1903. jún. 24. Bp. Temetés: 1903. jún. 25. Farkasrét, Izraelita Temető) 1848/49-es honvéd főorvos, Salczer Berta (= Salczer Betti, 1825. Komárom–1896. jún. 14. Bp.).

Testvérei: Haas/Haász Zsigmondné Bánki Antónia (1851–1916. dec. 6. Bp.), Bánki Gyula (1854–1945) főmérnök, Bánki József (1857–1900. jún. 27. Drezda. Temetés: 1900. júl. 2. Kerepesi út), dr. Bartha Gyuláné Bánki Vilma (1860–1920) és Bánki Géza (1861–1929. febr. 8. Bp. Temetés: 1929. febr. 10. Farkasrét) MÁV-főfelügyelő.

Bánki Géza leánya: dr. Csatkai Sándorné Bánki Olga (1891. aug. 11. Lébény–1973. febr. 6. Bp.).

 

Felesége:

1. Salczer Ilona (†1937. dec. 7. Bp.), Salczer Mihály és Weiss/Weisz Katalin leánya. Salczer Ilona édesanyja rokona, Bánki Donát unokatestvére volt. A család mind a Salczer, mind a Salzer névváltozatot használta.

Gyermekei: Bánki Elemér (1886. júl. 1. Bp.–1958. dec. 10. Bp. Temetés: 1958. dec. 16. Farkasrét) gépészmérnök, Bánki Ödön (1888. jan. 18. Bp.–1917. jan. 24. Bp. Temetés: 1917. jan. 26. Farkasrét) hajóskapitány, Bánki László (1893–1909. jún. 1. Bp.).

2. Brulé Mária franciatanár.

Gyermeke, örökbefogadott fia: Bánki Dezső (1902. jún. 15. Bp.–1967. jan. 30. Bp. Temetés: 1967. febr. 7. Rákoskeresztúr) gépészmérnök és Bánki Sándor (1906. máj. 26. Arad–1971. febr. 19. Bp.). Kisgyermekkorában elhunyt: Bánki Árpád Elemér (†1910. aug. 21. Bp.)

Bánki Elemér fia, Bánki Donát unokája: Bánki László (1915. jún. 12. Bp.–1991. okt. 31. Bp. Temetés: 1991. nov. 13. Farkasrét) biológus, rovartoxikológus, a mezőgazdasági tudományok doktora.

Egyetemistaként, szülőhelyéről vette fel a magyarosított nevét (Bánkról [ma: Bakonybánk], 1879-ben).

Iskola

Gyermekkorát Bánkon és Lovászpatonán töltötte, elemi iskoláit Lovászpatonán végezte. A budapesti V. kerületi főreáliskolában éretts. (1877), a József Műegyetemen végbizonyítványt (1881), gépészmérnöki okl. szerzett (1893).

Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A József Műegyetem Műszaki Mechanikai Tanszék tanársegéde (1879–1880), az Államvasúti Gépgyár műszaki díjnoka (1881–1882), a Ganz és Társa Vasöntő- és Gépgyár gépkonstruktőre, osztályvezetője és főmérnöke (1882–1899), a József Műegyetem Gépészmérnöki Osztály Gépelemek és Emelőgépek Tanszéke (1899–1900), Hidraulika és Hidrogépek Tanszéke ny. r. tanára (1900–1922) és a Gépészmérnöki Osztály dékánja (1914–1916).

A magyarországi gépészet egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb 19–20. századi személyisége. Mérnöki pályafutása kezdetén megtervezte a Budapest-Ferencvárosba a Dunán érkező gabonaszállítmányok kirakására szolgáló elevátor gépészeti berendezését (1885-ben). Első sikere hatására a gyár igazgatója, Mechwart András (1834–1907) rábízta forgóeketervének kivitelezését, amelynek során a gőzgépes szerkezetet gázmotoros meghajtásúra alakította át (1887-ben). Az 1880-as évek végétől elsősorban a belső égésű motorok fejlesztésével foglalkozott, ahol forradalmi újításokat hajtott végre: Csonka Jánossal (1852–1939) a magyarországi motorgyártás elindítója, négyütemű motorjukat új elven működő karburátorral szerelték fel (Bánki-Csonka-féle karburátor, 1893), ő szabadalmaztatta az első nagynyomású robbanómotort (1894), majd új megoldásként kidolgozta a vízbefecskendezéses motort, amellyel az Otto-motorok sűrítési viszonyait és kis teljesítményét növelte (1898). Kifejlesztett egy kéthengeres motorkerékpárt (1894), szabadalmaztatott egy elsőkerék-hajtású autót (1902). A sorozatosan bejelentett szabadalmak eredményeként született meg a Bánki–Csonka-motor, ill. a Csonka János által legyártott első példányok sikere után indult meg a Ganz-gyárban a gáz- és petróleummotorok sorozatgyártása. Műegyetemi tanári kinevezése után érdeklődése a folyadékok mechanikája felé fordult szabadalmaztatott egy gőzturbinát (1903), vízturbinája pedig új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében (Bánki-turbina, 1917), vizsgálta továbbá a Vaskapu vízierőmű terveit (1918). Műegyetemi előadásainak újdonsága a laboratóriumi gyakorlatok bevezetése. Kezdeményezte a Műegyetem új, lágymányosi épületében egy kalorikus és egy hidraulikus géplaboratórium felállítását.

Emlékezet

Bánki Donát az akkor Veszprém vármegyéhez tartozó Bánkon (ma: Bakonybánk, Komárom-Esztergom megye, Kisbéri járás) született (nem a – lexikonok téves adatai szerinti – Nógrád megyei Bánk településen!). Szülőháza helyén Bánki Donát-emlékparkot avattak (Bakonybánk, Táncsics Mihály utca 12., 1984), ahol mellszobrát is elhelyezték (Berek Lajos alkotása; mészkő, gránit, 2009). Bakonybánkon található továbbá a Bánki Donát-emlékszoba (Kossuth Lajos utca 27., itt látható mellszobrának másolata is, szintén 2009-től) és itt működik a Bánki Donát Általános Iskola is.

Bánki Donát Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Temetésén a gyászbeszédet Varsányi Mátyás evangélikus lelkész mondta, a József Nádor Műszaki Egyetem nevében Szabó Gusztáv műegyetemi r. tanár, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet nevében De Chatel Vilmos, az MMÉE alelnöke, az ifjúság nevében Vér Tibor búcsúzott. A Magyar Tudományos Akadémián Rejtő Sándor tartott emlékére gyászbeszédet (ő helyezte el a ravatalon az MTA koszorúját is). Bánki Donát sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben).

A Bánki-turbina gyártására alakult részvénytársaság 1928-ig 853 db turbinát gyártott és helyezett üzembe. Egy Bánki-turbina modell a Deutsches Museum gyűjteményében található (Münchenben). Szintén a müncheni múzeum tulajdona egy, Bánki által tökéletesített Mechwart-féle forgóeke (a stuttgart-hochenheimi Mezőgazdasági Főiskola kiállítási csarnokában látható). Többi találmányait és motorjait az Országos Műszaki Múzeum őrzi.

Bánki Donát első köztéri szobrát Budapesten leplezték le (a BME Központi Épületében: Pátzay Pál alkotása; bronz, 1959). Budapesten 1954. dec. 19-étől emlékét őrzi a Bánki Donát Gépipari Technikum (= 1969-tól Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, 2000-től Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, 2010-től Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar). Amikor az iskola főiskolai rangot kapott, az intézmény aulájában mellszobrát is elhelyezték (Budapest VIII. kerület Népszínház utca 8., Janzer Frigyes alkotása; bronz, 1969). Budapesten utcát is elneveztek róla, ahol emléktábláját is elhelyezték. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Bánki Donát-emlékérmet alapított (1954); születésének 100. évfordulóján a GTE kétnapos ünnepséget és tudományos ülést, a BME ünnepi emlékülést és emlékkiállítást rendezett (1959). Budapesten működik továbbá a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet (1950-től), a dunaújvárosi II. sz. Gimnázium és Szakközépiskola is felvette Bánki Donát nevét (1974-től Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola). De róla elnevezett középiskola működik még Nyíregyházán (Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium) és Ajkán (Bánki Donát Ipari Szakközépiskola). Nyíregyházán, az iskola aulájában portrédombormű is megtekinthető (Korányi Frigyes út 15., Nagy Lajos Imre alkotása; bronz, 1998). A tatabányai Bánki Donát Gépészeti és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 1984-ben, születésének 125. évfordulóján vette fel a nevét (1984. dec. 13-án, az avató ünnepségen domborművét is leleplezték). Kisbéren is működik egy Bánki Donát Szakmunkásképző Intézet (s itt található a Bánki-alapítvány is). Az oroszlányi Bánki Donát utcában emléktábla is őrzi emlékét.

Elismertség

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet (MMÉE) Gépészeti, Elektrotechnikai és Gyáripari Szakosztályának elnöke (1909–1912).

A Comenius Szabadkőműves Páholy tagja (1910-től).

Elismerés

Hollán Ernő-díj (MMÉE-díj az év legjelentősebb műszaki találmányáért, 1887 és 1893), Cserháti Jenő-pályadíj (MMÉE, 1917), a MMÉE Nagy Aranyérme (1917), az MTA Nagyjutalma (posztumusz, 1926).

Szerkesztés

A Zeitschrift für das gesammte Turbinenwesen szerkesztőbizottságának tagja (1905-től).

Tudományos dolgozatai Magyarországon elsősorban a MMÉE Közlönyében (1880–1917), a Technológiai Lapokban (1885–1898), a Műszaki Lapokban (1885), a MMÉE Heti Értesítőjében (1898–1910), a Politechnikai Szemlében (1898), az Építő Iparban (1908), a Molnárok Lapjában (1908), a Matematikai és Természettudományi Értesítőben (1913) és a Magyar Aeroszövetség Lapjában (1913) jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A gazdasági gőzgépekről. – Hordozható járgányok. (Gazdasági Mérnök, 1878)
A gázgépeknél használandó legcélszerűbb méretek és keverékek meghatározása. (MMÉE Közlönye, 1880. 1-2.)
Zur Ermittelung des vorteilhaftesten Mischungsverhältnisse und Dimensionen der Gasmaschinen. (Civilingenieur, 1881)
Új szerkezetű sebesség-szabályozó. – A víz mozgása csövekben. Fekete Zsigmond „Okszerű vízművelettan” cz. művének bírálata. (MMÉE Közlönye, 1882. 3.)
Még egyszer: „A víz mozgása csövekben.” Válasz Fekete Zsigmond megjegyzéseire. (MMÉE Közlönye, 1883. 1-6.)
A Mechwart-féle frictiós tengelykapcsolás. (MMÉE Közlönye, 1885. 1-6.)
Egy új súrló tengelykapcsolás. (Műszaki Lapok, 1885)
Straub Sándor: A gázmotorok elmélete, szerkezete, kezelése és üzletköltségei. Munkamérő eszközök. Könyvszemle. (MMÉE Közlönye, 1887. 1-12.)
Magyar gőzeke. – A magyar gőzeke a ludányi ekeversenyen. (Technológiai Szemle, 1889)
A gépészmérnöki foglalkozás – szabályozásának kérdéséhez. – A magyarországi gabonaelevátorok. (Technológiai Lapok, 1890)
A gázmotorok elmélete. (MMÉE Közlönye, 1892. 1-12.)
Gáz- és petróleum-kalapács. (MMÉE Közlönye, 1893. 1-12.)
Gas- und Petroleumhammer von Bánki und Csonka. – Zur Theorie des Gasmotoren. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1893)
A Ganz és Társa Gépgyár gázmotorai. (MMÉE Közlönye, 1894. 1-12. és Technológiai Lapok, 1894)
A dessaui gázvasút. – Gőzhajtotta úti hengerek. – Igazítható frictiós kapcsolás. Mechwart szabadalma. (Technológiai Lapok, 1896)
A Diesel-motor és a hőmotorok. (MMÉE Közlönye, 1898. 1-12.)
A Diesel-motor mai állapota Németországban. (Technológiai Lapok, 1898)
Rationalis hőmotor szerkesztésének alapelvei. (Polytechnikai Szemle, 1898)
Zur Theorie der Wärmemotoren. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1898)
Le motor Diesel et les motors thermiques. (Le Génie Civil, 1899)

Gyakorlati hydraulika és hydrogépek. I–II. köt. [A két kötet egybekötve.] B. D. előadásai után jegyezték: Misángyi Vilmos és Hoffmann Miklós. (Bp., Fővárosi Nyomda, 1902)

Gőzturbinák, légsűrítő gépek. B. D. előadásai alapján összeáll. Melczer Tibor. (Bp., Melczer Tibor kiadása, 1903)

Szivattyú-ventilek szerkesztése. (MMÉE Közlönye, 1904. 1-12.)
Gőzturbinák szerkesztési alapelvei. (MMÉE Közlönye, 1905. 1-12.)
Abstufungstafel für Dampfturbinen. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1905)
Bases du calcul des turbines a vapeur. (Publications du Congrés International des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique, et de la Géologie Apploquées, Liége, 1905)
A gőzturbinákról. (MMÉE Közlönye, 1906. 1-12.)
Grundlagen zur Berechnung der Dampfturbinen. – Stufenzahl der Zentrifugalpumpen. – Versuche mit Turbinenschaufeln. (Zeitschrift für das gesammte Turbinenwesen, 1906)
Versuche über Strömungserscheinungen des Wassers bei plötzlichen Richtuttgs- und Querchnittsänderungen. (Dinglers Polytechnische Journal, 1906)
A nagynyomású centrifugálszivattyúk fokszámainak megállapítása. – Vízgőz-táblázat. (MMÉE Közlönye, 1907. 1-12.)
Hőmotorok. Egy. jegyz. (Bp., 1908)
Emlékbeszéd belecskei Mechwart András, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tb. tagja felett. Tartotta B. D. a MMÉE Gépészeti Szakosztályának 1908. jan. 18-iki ülésén. (Bp., 1908)
Les pompes centrifuges a haute pression. – Diagramme de M. Bánki pour la vapeur d’eau. (Revue de Mecanique, 1908)
Hidraulikai tételeknek hibás alkalmazásairól. (MMÉE Közlönye, 1909. 1-12.)
Über unrichtige Anwendung hydraulischer Sätze. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1909)

Hidrogépek, kompresszorok, gőzturbinák. Egy. jegyz. B. D. előadásai nyomán szerk. Erős Vilmos, ábrákkal ellátta Szenyovszky Lászó. (Bp., 1910)
Hydrogépek. Egy. jegyz. (Bp., 1920)

Önműködő stabilizáló berendezés repülőgépeken. – Cserháti Jenő. (MMÉE Közlönye, 1910)
Explóziós motorokról szóló munkák. – Nagy gépegység, s gyors üzem a géptechnikában. (Természettudományi Közlöny, 1910)
Hydraulischer Stabilisationsautomat für Flugmaschinen. (Der Motorwagen, 1910)
Az ívben elterelt vízsugár elméletéhez. – Földgázvezeték Kissármástól Budapestig. – Hidraulikus stabilizáló automata repülőgépek számára. – Hidraulikus tételeknek hibás alkalmazásairól. (MMÉE Közlönye, 1911)
Detroit [Michigan, Amerika] város vízvezetékén végzett kísérletek. – Újabb hidrogépek. (MMÉE Közlönye, 1912)
Der Energie-Satz der kreisenden Flüssigkeit. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1912)
Hydraulische Höhensteuerung und Stabilisierung der Flugzeuge. (Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, 1912)
Folyadékok mozgása hajlított csatornában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1912. dec. 16.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1913. 1.)
Axiális szivattyúk. – Az ívben elterelt vízsugár mozgásjelenségei. – Gáz áramlásának vizsgálata alciós turbinacsatornákban. (MMÉE Közlönye, 1913)
Über Zusammenhang von Druck und Geschwindigkeit bei Flüssigkeitsströmung. (Zeitschrift für das gesammte Turbinenwesen, 1914)
Hosszú földgázvezetékek tervezése. (MMÉE Közlönye, 1915)
Höhen-Regler für Aeroplane. (Österreichische Flugzeugschrift, 1915)
Drucktafel für Erdgas. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1916)

Energiaátalakulások folyadékokban. Bevezetés a hydrogépek, kompresszorok, gőzturbinák és aeroplanok gépszerkezettanába. (Bp., Franklin, 1916, 2. kiad. 1920
németül: Energie Umwandlungen in Flüssigkeiten. Berlin, 1921)

A fordulatszám és a hengerszám a motorok üzembiztossága szempontjából. (MMÉE Közlönye, 1917)
Neue Wasserturbine. (Die Wasserwirtschaft, 1917)
Eine neue Wasserturbine. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1918 és Die Mühle, 1918)
Új vízturbina. (MMÉE Közlönye, 1918 és Molnárok Lapja, 1918)
Dugattyús szivattyúk és kompresszorok gépszerkezettana. Sajtó alá rend. Pattantyús Ábrahám Géza. (Bp., Németh J. Technikai Könyvkereskedése, 1932).

F. m.: szabadalmai: Csonka Jánossal: Újítás gázgépeknél. (1889. jan. 19.)
Újítások gáz- és petróleummotorokon. (1889. ápr. 11.)
Vezérmű négyütemű motorok számára. (1889. márc. 14.)
Gáz- és petróleumkalapács. (1890. okt. 31.)
Újítások petróleummotorokon. (ez tartalmazta a karburátort, 1893. febr. 11.)
Önműködő gyújtócső (1896. ápr. 25.)

egyéb szabadalmai: Nagynyomású robbanómotor. (1894)
Motorkerékpár. (1894)
Nagynyomású robbanómotor vízbefecskendezéses hűtéssel. (1898)
Elsőkerék-hajtású autó. (1902)
Gőzturbina. (1903)
Szivattyúszelep. (1903)
Vízturbina. (1916).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Bánki Donát szabadalmazott erőmérője. (MMÉE Közlönye, 1886. 1-12.)
A Bánki–Csonka-féle gáz- és petróleum-kalapács. (Technológiai Lapok, 1893)
A Szabadalmi Bizottság jelentése és a szabadalmi törvényjavaslat. (MMÉE Közlönye, 1894. 1-12.)
A Bánki–Csonka-féle gázkalapács. (Technológiai Lapok, 1895)
Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai. 1800–1893. (Bp., 1895)
Elhunyt Bánki József, MÁV-főmérnök. (Budapesti Napló, 1900. júl. 1. és júl. 2.)
Bánki Ignác dr. elhunyt. (Budapesti Hírlap–Budapesti Napló, 1903. jún. 25.)
Egy vitéz hajóskapitány halála. [Bánki Ödönről.] (Az Újság, 1917. jan. 26.)
Elhunyt Bánki Ödön hajóskapitány. (Mohácsi Hírlap, 1917. febr. 11.)
Bánki Donát Vaskapu-vízerő tervezete. Előadta B. D. a Budapesti Hydro-elektromos Társaság Mérnök Bizottságának 1918. jún. 1-jén tartott ülésén. 1–2. (Bp., Németh J. Technikai Könyvkereskedése, 1918)
Bánki Donát: Emlékirat Magyarország elektromos energiával való ellátásáról. (MMÉE Közlönye, 1919)
Bánki Donát meghalt. (Magyarság, 1922. aug. 2.)
Bánki Donát temetése. (Budapesti Hírlap, 1922. aug. 4.)
Bánki Donát. (Aero, 1922. aug. 15.)
Bánki Donát. (Elektrotechnika, 1922. szept. 15.)
Bánki Donát. (A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1922. 32-33-)
Rejtő Sándor: Bánki Donát l. tag emlékezete. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött. tartott emlékbeszédek XIX. 13. Bp., 1927)
Elhunyt Bánki Géza. (Pesti Hírlap, 1929. febr. 9.)
Elhunyt özvegy Bánki Donátné. (Az Est, 1937. dec. 10.)
Vajda Pál: Csonka János és Bánki Donát 50 év előtt találták fel a porlasztót. Magyar technikusok műve a benzinmotor egyik fontos alkatrésze. (Automobilizmus, 1943)
Zétény Győző: A magyar szabadságharc honvédorvosai. 1848–1849. [Löwinger Ignácról.] (Bp., 1948)
Elhunyt Bánki Dezső. [Temetés utáni köszönetnyilvánítás.] (Magyar Nemzet, 1967. febr. 9.)
Elhunyt dr. Bánki László. (Magyar Nemzet, 1991. nov. 9.).

Irod.: tanulmányok, monográfiák, bibliográfiák: Schimanek Emil: Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai. Monográfia. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1954)
Fonó, Albert: Donát Bánki. (Acta Technica, 1959)
Gombás Tibor: Bánki Donát szerepe a belsőégésű motorok fejlődésében. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959)
Károlyi Zsigmond: A Bibliography of the Literature on the Works of Donát Bánki. (Acta Technica, 1959)
Mosonyi Emil: Bánki Donát, a hidraulikus. (Vízügyi Közlemények, 1959. 2.)
Varga József: Bánki Donát élete és munkássága. (BME Vízgépek Tanszék Közleményei, 1959
Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959. 9. és Közlekedéstudományi Szemle, 1959. 8.)
Varga József: Bánki Donát. (Hidrológiai Közlöny, 1959. 6.)
Rácz Elemér: Bánki Donát emlékezete. (Magyar Tudomány, 1960. 3.)
Halmos László: Bánki Donát. (Műszaki nagyjaink. I. köt. Szerk. Szőke Béla. Bp., 1967)
Varga József: Bánki Donát. Kismonográfia. (A múlt magyar tudósai. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980)
Bálint Sándor: Bánki Donát és Csonka János találmánya: az üzemanyag-porlasztó. (Üzemtörténeti Értesítő, 1983. 2.)
Bánki Donát. 1859–1922. Emlékkönyv születésének 125. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó. (A MTESZ kiadványa. Bp., 1984)
Bánki közlemények… Jubileumi kiadvány Bánki Donát születése 125. és a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Szerk. Libertiny Gáborné, Márton Tibor és Tóth Béláné. (A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola kiadványa. Bp., 1984)
Károlyi Zsigmond: Bánki Donát (Évfordulók a műszaki és a természettudományokban, 1984)
Pápai László: 125 éve született Bánki Donát. (Gépgyártástechnológia, 1984. 7.)
Varga József: Zum 125. Jahrestag der Geburt von Donát Bánki. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1984)
Gáti József: 130 éve született Bánki Donát. (Gép, 1989. 9.)
Terplán Zénó: Bánki Donát és Pattantyús Ábrahám Géza hatása a gépészeti tudományágazat hazai társadalmi elismertetésében. (Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 1996)
Gáti József–Kártyás Gyula: Bánki Donát emlékére. (Honismeret, 1997. 6.)
Terplán Zénó: 75 éve hunyt el Bánki Donát akadémikus professzor. (Észak-magyarországi gazdaság, kultúra, tudomány. Társadalompolitikai folyóirat, 1997. 7-8.)
Réz Gyula: A Ganz belsőégésű erőgépek a nagy műszaki találmányok tükrében. [Ganz Ábrahám–Csonka János–Bánki Donát.] (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1998–2000)
Gáti József–Horváth Sándor–Kártyás Gyula: Bánki Donát emlékezete. (Gép, 2005. 2-3.)
Kardos István: Eredményeikben eggyé lettek. Csonka János és Bánki Donát. (Ezredvég, 2006. 8-9.)
Gáti József: 150 éve született Bánki Donát. (Gépgyártás, 2009. 3.)
Gáti József–Horváth Sándor: 150 éve született Bánki Donát. (Mérnök Újság, 2009. 5.)
Gyulai József: Bánki Donát jubileuma. (Magyar Tudomány, 2009. 8.)
Gyulai József: Mérföldkövek és a hiányzó láncszemek. Gy. J. beszéde 2009. jún. 6-án Bakonybánkon, Bánki Donát szobrának avatásán. (Mérnök Újság, 2009. 7.)
Michelberger Pál: Bánki Donát emlékezete és öröksége. (Gép, 2009. 3.)
Pardavi Mariann–Baudentisztl Ferenc: Korának legnagyobb gépészmérnöke volt. Százötven éve született Bánki Donát. (Széchenyi Alumni Magazin, 2009. 8.)
Szentgyörgyi Zsuzsa: Bánki Donát és a mérnök-szakma. (Egyenlítő, 2009. 6. és Hidrológiai Közlöny, 2010. 1.)
Gáti József: Bánki Donát, a mérnök géniusz. Kismonográfia. (Az Óbudai Egyetem kiadványa. Bp., 2012)
Tomasics Sára: Bánki Donát energiafejlesztő gépeinek különleges szerkezeti megoldásai. A Báni Donát-emlékfélév nyitóelőadása. (Elektrotechnika, 2014. 11.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)
Névjegyzéke mindazoknak akik a m. kir. József Műegyetemen 1928. évi június hó végéig oklevelet, abszolutóriumot vagy oklevélhonosítást nyertek. (Bp., 1929)
Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. (Bp., 1958)
Fehér Imre: A fizika és a haladás. I–IV. köt. (Bp., 1960–1967)
Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete. 1848–1914. (Magyar História. Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1982)
Bálint Sándor: Autózásunk hőskora. (Gondolat Zsebkönyvek. Bp., 1986)
Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Dénes és Nagy Ferenc. (Bp., 1986)
Mérföldkövek a magyar tchnika történetéből. Szerk. Juhász Árpád. Videodokumentum. (Bp., Televideo Kiadó, 1995)
Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003)
Bödök Zsigmond: Magyar feltalálók az automobil történetében. (Dunaszerdahely, 2003)
In memoriam Bánki Donát. I–II. Elektronikus dokumentum. DVD-ROM. A forgatókönyvet írta Németh József, a tárgyakat és a dokumentumokat vál. Batalka Krisztina, Biacs Péterné és Szunyogh Gábor. (A Bánki Donát Emlékbizottság kiadványa. Bp., 2009).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DKTR-8J?i=71&cc=1452460 (Dr. Bánki Ignácné Salzer Berta halotti anyakönyve, 1896)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329463 (Bánki József gyászjelentése, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCD3-NT1?i=27&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6ZP6-BBV9 (Bánki Dezső születési anyakönyve, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRLQ-DHP?i=13&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6D2F-6CXN (Dr. Bánki Ignác halotti anyakönyve, 1903)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329446 (Dr. Bánki Ignác gyászjelentése, 1903)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DY8V-1G?i=228&cc=1452460 (Bánki László halotti anyakönyve, 1909)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329468 (Bánki László gyászjelentése, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRV3-6F7?i=137&cc=1452460 (Bánki Árpád Elemér halotti anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTBS-RL7?i=85&cc=1452460 (Bánki Olga és dr. Csatkai Sándor házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1ZS-1ZR?i=227&cc=1452460 (Bánki Elemér és Zagróczky Sarolta születési anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1Z3-M5K?i=125&cc=1452460 (Bánki Ödön és Krisztel Erzsébet házassági anyakönyve, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68RS-H8M?i=251&cc=1452460 (Haas Zsigmondné Bánki Antónia halotti anyakönyve, 1916)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D19P-LT?i=26&wc=92QY-K68%3A40678301%2C51865101%2C1077263902&cc=1452460 (Bánki Ödön halotti anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1Q7-Y2N?i=105 (Bánki Donát halotti anykönyve, 1922)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329424 (Bánki Donát gyászjelentése, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCPS-PW4?i=55&cc=1452460 (Bánki Géza gyászjelentése, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4W3-RM2?i=81&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7S9B-HSPZ (Bánki Dezső és Bém Lujza házassági anyakönyve, 1930)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT4F-RV?i=90&cc=1452460 (Bánki Donátné Salczer Ilona halotti anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DB1Q-5DJ?i=7&cc=1452460 (Bánki László és Preil Kára házassági anyakönyve, 1939)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329426 (Bánki Elemér gyászjelentése, 1958)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRH7-QYT?i=26&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPMH-CYTM (Bánki Dezső halotti anyakönyve, 1967)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329422 (Bánki Dezső gyászjelentése, 1967)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PQZ-M9D?i=57&cc=1452460 (Bánki Sándor halotti anyakönyve, 1971)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D1J7-DST?i=56&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AWCD2-S73Z (dr. Csatkai Sándorné Bánki Olga halotti anyakönyve, 1973)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/329471 (Bánki László gyászjelentése, 1991)

 

https://docplayer.hu/3590110-Banki-donat-1859-1922.html (Terplán Zénó: Bánki Donát)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője